Investor relations

IPO

Styrelsen har beslutat att genomföra föreliggande Erbjudande för att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Syftet med Erbjudandet är främst att finansiera utvecklingen av de fyra läkemedelsprojekten mot prekliniska och kliniska studier. Lipigon har även för avsikt att utöka sin projektportfölj. Detta kan ske genom förvärv och/eller nya utvecklingsprojekt från egen forskning.

Enligt styrelsens bedömning kommer ett kapitaltillskott om cirka 44,5 MSEK efter emissionskostnader, samt nuvarande kassa säkra drift minst de kommande tolv månaderna. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare 446 495 Units motsvarande cirka 5,0 MSEK genom en riktad emission, så kallad Övertilldelning. En eventuell Övertilldelning i Erbjudandet möjliggör att ytterligare accelerera arbetet med kliniska prövningar för de olika projekten huvudsakligen för Lipisense.

Läs mer och ta del av handlingar

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter till din e-post.

Nyheter

25 februari, 2021, Pressmeddelande

Rättelse: Lipigon har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande publicerat kl. 09:57 i dag den 25 januari 2021 innehöll fel kortnamn för teckningsop...

25 februari, 2021, Pressmeddelande

Lipigon har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit sedvanligt villkor...

15 februari, 2021, Pressmeddelande

Lipigons listningsemission kraftigt övertecknad - tecknades till cirka 479 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TIL...