Investor relations

IPO

Styrelsen har beslutat att genomföra föreliggande Erbjudande för att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Syftet med Erbjudandet är främst att finansiera utvecklingen av de fyra läkemedelsprojekten mot prekliniska och kliniska studier. Lipigon har även för avsikt att utöka sin projektportfölj. Detta kan ske genom förvärv och/eller nya utvecklingsprojekt från egen forskning.

Enligt styrelsens bedömning kommer ett kapitaltillskott om cirka 44,5 MSEK efter emissionskostnader, samt nuvarande kassa säkra drift minst de kommande tolv månaderna. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare 446 495 Units motsvarande cirka 5,0 MSEK genom en riktad emission, så kallad Övertilldelning. En eventuell Övertilldelning i Erbjudandet möjliggör att ytterligare accelerera arbetet med kliniska prövningar för de olika projekten huvudsakligen för Lipisense.

Läs mer och ta del av handlingar

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter till din e-post.

Nyheter

17 mars, 2021, Pressmeddelande

Vad är lipider och varför spelar de en sådan viktig roll för hälsan?

Lipider, eller fetter i vardagligt tal, har en livsviktiga funktioner i kroppen men i fel mängd och ...

10 mars, 2021, Pressmeddelande

Lipigon utökar samarbetet med HitGen för att utveckla ytterligare ett nytt läkemedel för lipidsjukdomar

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel för så kallade lipidrelaterade sjukd...

10 mars, 2021, Pressmeddelande

Lipigon expands collaboration with HitGen to develop a second novel drug for lipid disorders

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), developer of therapeutics for lipid-related diseases, today ...