Aktien

Lipigon är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. Lipigon har gett ut aktier i ett aktieslag. Antalet registrerade aktier uppgår  till  9 732 898 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 096 777,80 kr.

Handelsinformation

Aktien

Kortnamn: LPGO
ISIN-kod: SE0015382072

Teckningsoption TO1

Kortnamn: LPGO TO1
ISIN-kod: SE0015482765

Certified Adviser

G&W Fondkommission

Tel 08-503 000 50
ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Nyheter

17 mars, 2021, Pressmeddelande

Vad är lipider och varför spelar de en sådan viktig roll för hälsan?

Lipider, eller fetter i vardagligt tal, har en livsviktiga funktioner i kroppen men i fel mängd och ...

10 mars, 2021, Pressmeddelande

Lipigon utökar samarbetet med HitGen för att utveckla ytterligare ett nytt läkemedel för lipidsjukdomar

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel för så kallade lipidrelaterade sjukd...

10 mars, 2021, Pressmeddelande

Lipigon expands collaboration with HitGen to develop a second novel drug for lipid disorders

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), developer of therapeutics for lipid-related diseases, today ...