Ägare

Aktieägare den 11 mars 2021

Namn Antal aktier Andel av kapital och röster (%)
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 582 117 16,26
Fortknox Förvaring AB  762 374 7,83
Nordea Livförsäkring Sverige AB/Bygda Sochne AB/Stefan K. Nilsson 619 860 6,37
Partnerinvest Övre Norrland AB 558 988 5,74
John Fällström 437 975 4,50
Gunilla Olivecrona 419 628 4,31
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 402 836 4,14
Antaros Invest AB 329 925 3,39
SEB Life International/Nylof Holding AB/Närstående Urban Paulsson 295 858 3,04
Günter & Wikberg Kapitalförvaltning AB 207 000 2,13
Övriga aktieägare 4 116 337 42,29
Totalt 9 732 898 100,00

Nyheter

30 april, 2021, Pressmeddelande

Lipigon publicerar årsredovisning för 2020

Lipigon Pharmaceuticals AB publicerar bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

26 april, 2021, Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till årsstäm...

17 mars, 2021, Pressmeddelande

Vad är lipider och varför spelar de en sådan viktig roll för hälsan?

Lipider, eller fetter i vardagligt tal, har en livsviktiga funktioner i kroppen men i fel mängd och ...