Ägare

Aktieägare den 31 december 2020

Namn Antal aktier Andel av kapital och röster (%)
Bygda Sochne AB* 608 700 12,86
Fortknox Förvaring AB  539 160 11,39
Partnerinvest Övre Norrland AB  425 060 8,98
Gunilla Olivecrona  410 700 8,68
Nylof Holding AB** 295 858 6,25
Antaros Invest AB 240 640 5,08
Kubator Therapeutics AB 194 120 4,10
Arne Grundström 160 000 3,38
Mikael Elofsson Musik & Kemi AB 156 940 3,32
Polynom Investment AB 140 000 2,96
Övriga aktieägare 1 561 720 33,00
Totalt 4 732 898 100,00

* Helägt bolag av Stefan K Nilsson.
** Urban Paulsson närstående ägt bolag.

Nyheter

25 februari, 2021, Pressmeddelande

Rättelse: Lipigon har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande publicerat kl. 09:57 i dag den 25 januari 2021 innehöll fel kortnamn för teckningsop...

25 februari, 2021, Pressmeddelande

Lipigon har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit sedvanligt villkor...

15 februari, 2021, Pressmeddelande

Lipigons listningsemission kraftigt övertecknad - tecknades till cirka 479 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TIL...