Ägare

Största aktieägare per den 31 januari 2023

Namn Antal aktier Andel av kapital och röster (%)
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 355 577 11,64
Fort Knox Förvaring AB 1 677 218 8,28
Avanza Pension 1 065 589 5,26
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 770 113 3,80
SEB Life International Assurance  730 459 3,61
Nordea Livförsäkring Sverige AB 626 840 3,10
Magbaleo AB 600 000 2,96
Partnerinvest Övre Norrland AB 558 988 2,76
Gunilla Olivecrona 466 140 2,30
RJAN Holding AB 414 726 2,05
Övriga aktieägare 10 978 774 54,24
Totalt 20 244 424 100,00

Nyheter

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...

17 maj, 2023, Pressmeddelande

Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...