Lipigon som investering

1. Bred och högteknologisk läkemedelsportfölj med en accelererad time-to-market strategi

 • Bolaget har fyra spännande läkemedelsprojekt med tydliga och realistiska vägar till marknad. Projekt 1–3 har en attraktiv klinisk utvecklingsväg med mätbar effekt redan i fas 1.
 • Bolagets läkemedelsprojekt fokuserar primärt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus, men på sikt har projekten möjlighet att rikta sig mot slutmarknader med så kallad Block-Buster potential.
 • Kliniska studier för särläkemedel är normalt mindre omfattande ur ett tids- och kostnadsperspektiv relativt utveckling av konventionella läkemedel.

2. Välrenommerade ägare och en kompetent styrelse samt ledning

 • Lipigons ledning har över 100 års samlad erfarenhet av läkemedelsutveckling och bolagsstyrning av biotech-bolag. Stark kompetens finns inom tidig utveckling, klinisk utveckling, affärsutveckling och finansiella frågor.
 • Styrelsen består av ledamöter med bred och kompletterande kompetens. Läkemedelsutveckling, hög vetenskaplig kompetens, affärsjuridik och entreprenörskap inom life science borgar för en styrelse som baserat på erfarenhet och egen framgång kan ta rätt beslut.
 • Kärnkompetensen i bolaget bygger på världsledande forskning inom lipidbiologi i över 50 år. Samarbeten med välrenommerade bolag så som AstraZeneca, HitGen, CombiGene och Secarna validerar bolagets höjd.

3. Lipigon agerar i ett uppmärksammat fält med hög M&A-aktivitet

 • Både RNA-läkemedel och genterapi är attraktiva samt lovande behandlingsmetoder.
 • Inom Lipigons område är det hög M&A-aktivitet med flera tonsättande affärer senaste åren, även i tidiga faser. Detta kan hänföras till ett ökat intresse för avancerade behandlingsformer kombinerat med en ökad medvetenhet hos big pharma för områdets kvarstående medicinska behov.
 • Attraktiva slutmarknader för de tre projekten som bolaget kontrollerar och som vardera minst uppgår till ett värde av minst 1 miljard US-dollar.

4. Stort och ökande medicinskt behov inom bolagets fettrelaterade sjukdomsområden

 • Lipigon adresserar initialt ett antal nischmarknader inom den totala marknaden för läkemedel inriktade på reglering av blodfetter. Dessa utgörs av mindre patientgrupper där behovet för nya läkemedel är stort.
 • Befintliga behandlingar är ofta av generell preventionskaraktär eller symptomlindrande. Ofta är dessa alternativ inte tillräckligt säkra och effektiva.
 • För en del av patienterna kvarstår enbart dietär behandling eller att rena bort blodfetter med dialys. Dessa behandlingar medför låg livskvalitet samtidigt som de inte bekämpar den underliggande orsaken till sjukdomen.

Nyheter

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...

17 maj, 2023, Pressmeddelande

Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...