Valberedning

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

 • Ordförande vid årsstämma
 • Antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
 • Ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
 • Arvode till styrelsen, med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 • I förekommande fall, val av revisor
 • Arvode till revisor
 • Eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen
 • Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall

Valberedningen inför Årsstämma 2023 består av:              

 • Mattias Eriksson, Partnerinvest Övre Norrland AB samt mandat från Fort Knox Förvaltning AB
 • Fredrik Lindgren, Magbaleo AB
 • Urban Paulsson, Nylof Holding AB
 • Lars Öhman, styrelseordförande i Lipigon Pharmaceuticals samt styrelseledamot i Kubator Therapeutics AB 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens ordförande, Mattias Eriksson, via e-post till mattias@partnerinvestnorr.se, eller per telefon 0705-39 39 98. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 mars 2023.

Nyheter

27 januari, 2023, Pressmeddelande

Lipigon tar sikte på fas II

Under den senaste tiden har Lipigon kommit med flera positiva nyheter om bolagets blodfettssänkande ...

23 januari, 2023, Pressmeddelande

Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lip...

19 januari, 2023, Pressmeddelande

Lipigon rapporterar ytterligare positiva data från fas I-studie med Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva säkerhetsresultat från fas I-stud...