Valberedning

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

 • Ordförande vid årsstämma
 • Antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
 • Ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
 • Arvode till styrelsen, med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 • I förekommande fall, val av revisor
 • Arvode till revisor
 • Eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen
 • Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall

Valberedningen består av
Valberedningen inför Årsstämma 2022 består av:

 • Mattias Eriksson Partnerinvest
 • Johannes Hulthe Antaros Holding
 • Gunilla Olivecrona
 • Urban Paulsson, styrelseordförande

Valberedningens ordförande är Mattias Eriksson 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Lipigons valberedning är välkomna att kontakta valberedningen per mail till mattias.eriksson@partnerinvest.se

Nyheter

17 januari, 2022, Pressmeddelande

Lipigon presenterar på Emergers bolagsdag den 19 januari

På onsdag den 19 januari klockan 17.25 medverkar Lipigon på Emergers bolagsdag, där vd Stefan K. Nil...

14 januari, 2022, Pressmeddelande

Lipigon har framgångsrikt slutfört ytterligare en preklinisk studie med läkemedelskandidaten Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av störningar...

14 januari, 2022, Pressmeddelande

Lipigon has successfully completed another preclinical study with drug candidate Lipisense

This is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish origin...

23 december, 2021, Pressmeddelande

Lipigon och HitGen förlänger samarbetsavtal kring projekt om blodfettsrubbningar

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av störningar...

23 december, 2021, Pressmeddelande

Lipigon and HitGen extend collaboration agreement on dyslipidemia project

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), developer of therapeutics for lipid-related diseases, and Hi...