ARDS

Utlicensiering av P4 relevant att undersöka från och med PoC i sjukdomsmodeller 2021

Detta projekt avser inte att behandla en lipidrelaterad sjukdom, till skillnad från bolagets andra projekt. P4 startades baserat på den synergi som finns med Lipisense-projektet. I båda fall handlar det om samma målprotein, ANGPTL4, och samma typ av substans, dvs. ett RNA-läkemedel. Lipigon har ett antal befintliga substanser att välja bland för P4. Valet kommer att baseras på lämplighet för ny administreringsväg (inhalation) och upptag i lungvävnad.

Andnödssyndrom, på engelska acute respiratory distress syn- drome (ARDS), är förenat med ett livshotande tillstånd som orsakar kapillärläckage och inflammation. Kortfattat innebär det att vätska läcker ut i lungans minsta delar, alveolerna, där syreupptag normalt sker. Vätska i alveolerna förhindrar syreupptaget varvid andnöd uppstår.

Det finns en rad olika orsaker till ARDS inklusive lunginflammation, sepsis, och senast Covid-19-viruset. ARDS är en indikation med uttalat mycket höga medicinska behov, på grund av den höga dödligheten och att ARDS kräver lång intensivvård. Behandlingsalternativen, utöver respirator, är begränsade för ARDS.

ANGPTL4-nivåerna är uppreglerade hos patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och korrelerar med nedsatt lungfunktion och inflammation i KOL. Flera studier har visat att ett förhöjt uttryck av ANGPTL4 leder till en sämre prognos för patienter med vissa typer av lungcancer, och att nedreglering av ANGPTL4 hämmar tumörtillväxt.

Verkningsmekanism

ANGPTL4 är ett protein med två funktionella delar, en del som reglerar blodfetter (vilket nyttjas i P1) och en som påverkar kärlfunktion. Genom den senare funktionen är ANGPTL4 associerad med akut lungskada beroende på viral eller bakteriell infektion. Vid infektionssjukdomar som omfattar lungan kan det livshotande tillståndet ARDS uppstå. Detta beror på att vätska läcker ut i lungblåsornas minsta delar (alveolerna). Till följd av detta kan akut andnöd uppstå. ANGPTL4 har i åtskilliga studier visats reglera vaskulärt läckage och hämning av proteinet leder till förbättrad överlevnad i olika sjukdomsmodeller. Bolagets samarbetspartner Dr. Tan Nguan Soon vid Nanyang Technical University i Singapore har i flera publikationer visat att ANGPTL4 spelar en viktig roll vid lungskador och ANGPTL4 var bland de mest signifikant uppreglerade generna vid Spanska sjukan 1918 och svininfluensan 2009.

Denna verkningsmekanism är inte bara relevant för nu aktuella Covid-19 utan även för lunginflammation vid säsongsinfluensan, andra virussjukdomar och bakteriella infektioner.

Teknologi

Läkemedelskandidaten baseras på samma teknologi som P1 och är således ett RNA-läkemedel som baseras på tredje generationens antisenseteknologi. Mekanismen syftar till att slå ut målproteinet ANGPTL4 redan innan det har bildats. Till skillnad från P1 så är substansen inte målsökande för levern då effekten önskas i lungvävnaden.

Marknadspotential

Enligt en ny analys från WHO är ARDS den främsta dödsorsaken bland Covid-19 patienter.

ARDS drabbar ungefär 500 000 patienter i USA, Europa och Japan tillsammans årligen. Cirka 40 procent av ARDS-patienterna överlever inte. Det finns för närvarande finns ingen godkänd läke- medelsbehandling för patienter med ARDS. Bolagets bedömning är att ARDS-projektet representerar en marknadsmöjlighet på flera miljarder US-dollar.

Utveckling

De substanser som skall testas av Lipigons samarbetspartner kommer ur Lipisense-projektet och har därför redan testats i flera toxikologisystem utan vidare anmärkning. Arbetet riktar nu in sig på att validera effekter av dessa befintliga kandidaters verkan i sjukdomsmodeller. Om relevant effekt kan visas kommer bolaget att utvärdera möjligheter till fortsatt utveckling. En möjlighet kan vara att inleda samarbete med ett företag med expertis inom lungområdet. Parallellt kommer arbete att göras i förberedande syfte avseende administration av läkemedlet som möjliggör och säkerställer effektiv verkan i lungorna.

Partnerskap

Lipigon offentliggjorde ett samarbete med forskare från The Academic Respiratory Initiative for Pulmonary Health på Nanyang Technological University i Singapore och Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences i september 2020. Forskargrupperna har tidigare visat kopplingen mellan mål- proteinet ANGPTL4 och andnödssyndrom. Under detta samarbete skall Lipigons läkemedelskandidat testas i etablerade modeller för både bakteriell och virulent lungskada (inklusive Covid-19).

Befintliga behandlingar på marknaden

ARDS behandlas främst genom respirator där ett övertryck syftar till att pressa tillbaka vätska ur alveolerna samtidigt som syrgas ges. Behandlingen syftar till att syresätta patienten men påverkar inte grundproblematiken - att den inflammerade lungvävnaden läcker vätska. I många fall, såsom vid Covid-19, finns ingen behandling för infektionen i sig. En behandling som påverkar läckaget av vätska skulle hjälpa i alla de fall patienter drabbas av ARDS.

Nyheter

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...

17 maj, 2023, Pressmeddelande

Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...