Lipidforskning

Fetter - viktiga byggstenar och signalbärare i kroppen

Störningar i kroppens fettomsättning kan leda till, eller förvärra, många olika sjukdomstillstånd. Exempelvis är kolesterolets roll vid hjärt-kärlsjukdomar välkänd. Andra välkända exempel är typ-2 diabetes och fettlever. Utöver dessa utbredda, ofta livsstilsrelaterade sjukdomar, finns ett antal sällsynta och i många fall medfödda sjukdomar, med störd fettomsättning som huvudsaklig orsak. Lipigon kombinerar forskningsexpertis inom kroppens hantering av fett med ny teknik för att identifiera innovativa lösningar på dessa välkända medicinska problem.

Vår marknad

Marknaden för läkemedel inriktade på reglering av fetter i USA, Japan och de fem största marknaderna i Europa (Frankrike; Italien, Tyskland, Spanien och Storbritannien) uppgick 2018 enligt Datamonitor till ett värde av cirka 60 miljarder SEK.

Hjärt-kärlsjukdomar har länge varit den största orsaken till dödlighet och sjuklighet i västvärlden. Även i utvecklingsländer noteras en ökning av dessa så kallade vällevnadssjukdomar, allt i takt med förhöjd levnadsstandard. Hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och fettrelaterade leversjukdomar är alla förknippade med störningar i kroppens hantering av fett, beroende på försämrad nedbrytning eller ofördelaktig fördelning av fetter mellan kroppens organ. Hjärt-kärlsjukdomar orsakar 45 procent av alla dödsfall i Europa och är den sjukdomsgrupp som orsakar flest dödsfall globalt.

I många länder orsakar hjärt-kärlsjukdomar den enskilt största sjukvårdsutgiften. Lipigon adresserar ett antal nischmarknader inom den totala marknaden för läkemedel inriktade på reglering av fetter. Dessa marknader utgörs av mindre patientgrupper där behovet för nya läkemedel är stort. På grund av ett stort medicinskt behov av nya läkemedel inom marknaderna som Lipigon adresserar är priserna generellt högre för dessa typer av läkemedel relativt läkemedel för vanligare sjukdomar.

Marknaden för särläkemedel

Regulatoriska myndigheter i bland annat USA, EU och Japan kan klassificera ett potentiellt läkemedel som så kallat särläkemedel om det avser att behandla en sjukdom som endast drabbar ett mindre antal patienter samt om det uppfyller vissa ytterligare kriterier. Särläkemedelsklassificering är ett sätt att uppmuntra forskning och utveckling av läkemedel för mindre vanliga sjukdomar. Att utveckla ett läkemedel som är klassificerat som särläkemedel innebär flera fördelar, bland annat omfattande stöd från regulatoriska myndigheter under utvecklingsfasen, viss marknadsexklusivitet vid lansering, samt lägre registreringsavgifter vid ansökan om godkännande av läkemedlet. Kostnaden för att ta ett särläkemedel till marknad är i genomsnitt ungefär hälften av utvecklingskostnaden för ett läkemedel som inte riktar sig mot en ovanlig sjukdom.

Marknaden för särläkemedel växer dubbelt så snabbt som den konventionella marknaden och beräknas utgöra mer än 20 procent av alla förskrivningsläkemedel år 2022. Särläkemedel betingar ofta ett högt pris vid försäljning eller licensiering vilket är en av flera anledningar till att dessa nischmarknader är särskilt attraktiva. EvaluatePharma uppskattar att den genomsnittliga kostnaden per patient och år av ett särläkemedel var 150 854 US-dollar i USA 2018. Priset per patient för evinacumab i USA, som är ett särläkemedel för behandling en gentisk blodfettssjukdom, är cirka 300 000 US-dollar per år.

Nyheter

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...

17 maj, 2023, Pressmeddelande

Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...