P4 ARDS

Projekt 4 avser inte behandling av lipidrelaterade sjukdomar, men startade baserat på en synergi med Lipisense®-projektet (Projekt 1). I båda projekten är det samma målprotein, ANGPTL4, och samma typ av kandidatsubstans, det vill säga en ASO, antisens-oligonukleotid.

ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), eller andnödssyndrom, är ett livshotande tillstånd som orsakar kapillärläckage och lunginflammation. Det finns en rad olika orsaker till ARDS, både bakteriell och viral infektion, till exempel lunginflammation, sepsis och senast Covid-19-viruset.

ARDS är en indikation med mycket höga medicinska behov på grund av den höga dödligheten och att den kräver lång intensivvård och behandlingsalternativen är begränsade.

ARDS drabbar ungefär 500 000 patienter i USA, Europa och Japan tillsammans årligen. Cirka 40 procent av ARDS-patienterna överlever inte. Det finns för närvarande finns ingen godkänd läke- medelsbehandling för patienter med ARDS. ARDS är en indikation med mycket höga medicinska behov, på grund av den höga dödligheten och att den kräver lång intensivvård. Bolagets bedömning är att ARDS-projektet representerar en marknadsmöjlighet på flera miljarder US-dollar.

Enligt en ny analys från WHO är ARDS den främsta dödsorsaken bland Covid-19 patienter.

Det finns även andra möjliga lungindikationer för en ANGPTL4 ASO. ANGPTL4-nivåerna är uppreglerade hos patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och är kopplade till nedsatt lungfunktion och inflammation i KOL. Flera studier har också visat att ett förhöjt uttryck av ANGPTL4 leder till en sämre prognos för patienter med vissa typer av lungcancer och att nedreglering av ANGPTL4 hämmar tumörtillväxt.

Denna verkningsmekanism är inte bara relevant för nu aktuella COVID-19 utan även för säsongsinfluensan, andra virussjukdomar och bakteriella infektioner.

Till patent

Befintliga behandlingar på marknaden

ARDS är en indikation med mycket höga medicinska behov på grund av den höga dödligheten och att den kräver lång intensivvård.

Behandlingsalternativen för ARDS är begränsade utöver mekanisk ventilation, där ett övertryck syftar till att pressa tillbaka vätska ur alveolerna samtidigt som syrgas ges. Behandlingen syftar till att syresätta patienten men påverkar inte grundproblematiken - i första hand att den inflammerade lungvävnaden läcker vätska. I många fall, såsom med SARS-CoV-2, finns ingen behandling som ger sig på infektionen i sig. En behandling som påverkar läckaget av vätska skulle hjälpa i samtliga fall där antivirala och antibakteriella läkemedel inte finns att tillgå.

Relevanta strukturaffärer

Ardis Pharmaceuticals ingick licencavtal med Astra Zeneca för Suvratomxuamb, en fas 3-klar monoklonal antikropp 2021 för 11 MUD.

Novartis tecknade licensavtal värt 1,35 miljarder dollar med Mesoblast för Remestemcel-L för akut andnödssyndrom (ARDS) 2020.