Pressmeddelanden

Lipigon enters agreement with HitGen to develop drugs for cardiometabolic diseases

Lipigon enters agreement with HitGen to develop drugs for cardiometabolic diseases Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), developer of therapeutics for lipid-related diseases, today announced that the company has entered an agreement with STAR listed (Shanghai market) company HitGen Inc. ("HitGen"). The companies will conduct joint research to identify and develop drug candidates that enhance the activity of Lipoprotein Lipase (LPL), with the aim to be used in treatment of lipid disorders and cardiovascular disease.

Lipigon and HitGen will collaborate in discovery and development of small molecules targeting LPL. HitGen is a world leading biotech company in DNA encoded library-screening, a high throughput compound screening technology, where more than 100 000 times larger libraries can be used than in traditional drug discovery. The platform thus enables faster identification of innovative drug candidates with desired characteristics to target LPL effectively and safely. The companies will work jointly in discovery and early drug development. Lipigon will be responsible for clinical development and outlicensing of the commercialization rights to drug candidates, while HitGen is eligible to receive revenue sharing from Lipigon.

"HitGen is a perfect partner for us in this program, with their cutting-edge DEL platform for screening. Their technology is well established and is now widely used by leading global pharmaceutical and biotech companies", said Dr. Stefan K Nilsson, CEO and co-founder of Lipigon. "We believe that this alliance will allow us to deliver innovative medicines for millions of people at risk for cardiometabolic diseases."

"We are delighted to enter this collaboration with Lipigon. We believe the collaboration will reinforce the role and reputation of HitGen's platform in the rapidly developing field of DNA-encoded libraries (DELs) and further demonstrates the power of our DEL platform to discover novel small molecules against a variety of targets. We will work closely with Lipigon scientists to generate new small-molecule lead compounds for their research programs to help bring transformative medicines to patients," said Dr. Jin Li, Chairman of the Board and Chief Executive Officer of HitGen. 

Press Release Umeå May 14th 2020

For further information, please contact:

Stefan K Nilsson, CEO Lipigon

Mobile +46 70-578 17 68

Mail: stefan@lipigon.se

About LPL (Lipoprotein Lipase)

LPL is an established drug target with a validated and active interest from big pharma companies. There is strong clinical, epidemiological and genetic support for targeting LPL. Deficiency of LPL is associated with an increased risk of cardiovascular disease and elevated plasma lipid levels. Lipigon was founded by world leading experts with an extensive scientific history working with LPL and therefore has a great potential to successfully develop new candidates to the target.

About Lipigon Pharmaceuticals AB

Lipigon develops novel therapeutics for patients with lipid- related disorders. The company is a spin-off from Umeå University, Sweden, based on five decades of lipid research. Our primary focus is orphan lipid disorders and in addition to the ANGPTL antisense program, Lipigon's pipeline includes a program for gene therapy in lipodystrophy, together with Combigene AB (publ). www.lipigon.se.

About HitGen Inc.

HitGen is a rapidly growing biotech company with headquarters based in Chengdu, China, and a subsidiary in the USA. HitGen has established an industry-leading platform for early-stage drug discovery research, based on DNA encoded chemical libraries (DELs). HitGen is partnering with multiple pharmaceutical and biotech companies in North America, Europe and Asia to discover and develop novel therapeutics of the future.

For more information, please call +86-28-85197385 or visit www.hitgen.com.

For media inquiries: media@hitgen.com

For investor inquiries: investors@hitgen.com

For business development: bd@hitgen.com

2021-07-02

I en Sitdown-intervju med Finwire berättar Lipigons vd Stefan K. Nilsson om huvudprojektet Lipisense som utvecklas för att behandla förhöjda blodfetter (triglycerider). Samtalet handlar också om bolagets fokus på ovanliga sjukdomar, marknadspotential och primära målsättning under kommande kvartal.

2021-07-02

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, meddelar i dag att de har valt kontraktsforskningsorganisation (CRO) för den kliniska fas I-studien med Lipisense för behandling av kraftigt förhöjda triglycerider (blodfett) med förväntad start under första halvåret 2022.

2021-07-01

Analysguiden inleder bevakning av Lipigon med en riktkurs på 17 kronor per aktie, baserat på Lipisense - det utvecklingsprojekt som har kommit längst av bolagets fyra prekliniska projekt.

2021-06-30

I dag onsdag den 30 juni kl. 17.30 kommer Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") att medverka på FS Markets Investerarmötet-Live. Lipigons vd Stefan K. Nilsson presenterar bolaget och kommande milstolpar.

2021-06-28
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att styrelseordförande Urban Paulsson, styrelseledamot Jessica Martinsson, styrelseledamot Lars Öhman samt COO Eva Arlander och CFO Michael Owens har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 545 tkr till ett genomsnittspris om 7,11 kronor per aktie.

2021-06-24

På onsdag den 30 juni kl. 17.30 kommer Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") att medverka på FS Markets Investerarmötet-Live. Lipigons vd Stefan K. Nilsson presenterar bolaget och kommande milstolpar.

2021-06-15
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar idag att styrelseledamoten Jens Ålander på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

2021-06-15

Som tidigare meddelats har Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") utsett Eva Arlander till bolagets COO, som ett led i bolagets tillväxtstrategi inför kommande kliniska studier med huvudprojektet Lipisense. Eva Arlander har mångårig erfarenhet inom klinisk läkemedelsutveckling på bland annat AstraZeneca och Medivir.

2021-06-07

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), developer of therapeutics for lipid-related diseases, today announced that the company has successfully completed the first small molecule screening with HitGen Inc. ("HitGen") within the frame of Lipigon's dyslipidemia project. This concludes the first important step in the joint venture to develop a small molecule compound for treatment of dyslipidemia and cardiometabolic disease.

2021-06-07

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, tillkännager i dag att bolaget framgångsrikt tillsammans med HitGen Inc. ("HitGen") har slutfört den första screeningen inom ramen för Lipigons projekt inom allmänna blodfettsrubbningar. Därmed avslutas det första viktiga steget i bolagens samarbete kring utveckling av småmolekyler för behandling av allmänna blodfettsrubbningar, så kallad dyslipidemi, samt hjärt-kärlsjukdomar och andra metabola sjukdomar.

1
2
3
4
5
6

Nyheter

2 juli, 2021, Pressmeddelande

Lipigons vd intervjuas av Finwire

I en Sitdown-intervju med Finwire berättar Lipigons vd Stefan K. Nilsson om huvudprojektet Lipisense...

2 juli, 2021, Pressmeddelande

Lipigon kontrakterar CRO för den kommande fas I-studien med Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar ...

1 juli, 2021, Pressmeddelande

Analysguiden: Låg värdering och välfylld kassa

Analysguiden inleder bevakning av Lipigon med en riktkurs på 17 kronor per aktie, baserat på Lipisen...