Pressmeddelanden

Lipigon enters agreement with HitGen to develop drugs for cardiometabolic diseases

Lipigon enters agreement with HitGen to develop drugs for cardiometabolic diseases Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), developer of therapeutics for lipid-related diseases, today announced that the company has entered an agreement with STAR listed (Shanghai market) company HitGen Inc. ("HitGen"). The companies will conduct joint research to identify and develop drug candidates that enhance the activity of Lipoprotein Lipase (LPL), with the aim to be used in treatment of lipid disorders and cardiovascular disease.

Lipigon and HitGen will collaborate in discovery and development of small molecules targeting LPL. HitGen is a world leading biotech company in DNA encoded library-screening, a high throughput compound screening technology, where more than 100 000 times larger libraries can be used than in traditional drug discovery. The platform thus enables faster identification of innovative drug candidates with desired characteristics to target LPL effectively and safely. The companies will work jointly in discovery and early drug development. Lipigon will be responsible for clinical development and outlicensing of the commercialization rights to drug candidates, while HitGen is eligible to receive revenue sharing from Lipigon.

"HitGen is a perfect partner for us in this program, with their cutting-edge DEL platform for screening. Their technology is well established and is now widely used by leading global pharmaceutical and biotech companies", said Dr. Stefan K Nilsson, CEO and co-founder of Lipigon. "We believe that this alliance will allow us to deliver innovative medicines for millions of people at risk for cardiometabolic diseases."

"We are delighted to enter this collaboration with Lipigon. We believe the collaboration will reinforce the role and reputation of HitGen's platform in the rapidly developing field of DNA-encoded libraries (DELs) and further demonstrates the power of our DEL platform to discover novel small molecules against a variety of targets. We will work closely with Lipigon scientists to generate new small-molecule lead compounds for their research programs to help bring transformative medicines to patients," said Dr. Jin Li, Chairman of the Board and Chief Executive Officer of HitGen. 

Press Release Umeå May 14th 2020

For further information, please contact:

Stefan K Nilsson, CEO Lipigon

Mobile +46 70-578 17 68

Mail: stefan@lipigon.se

About LPL (Lipoprotein Lipase)

LPL is an established drug target with a validated and active interest from big pharma companies. There is strong clinical, epidemiological and genetic support for targeting LPL. Deficiency of LPL is associated with an increased risk of cardiovascular disease and elevated plasma lipid levels. Lipigon was founded by world leading experts with an extensive scientific history working with LPL and therefore has a great potential to successfully develop new candidates to the target.

About Lipigon Pharmaceuticals AB

Lipigon develops novel therapeutics for patients with lipid- related disorders. The company is a spin-off from Umeå University, Sweden, based on five decades of lipid research. Our primary focus is orphan lipid disorders and in addition to the ANGPTL antisense program, Lipigon's pipeline includes a program for gene therapy in lipodystrophy, together with Combigene AB (publ). www.lipigon.se.

About HitGen Inc.

HitGen is a rapidly growing biotech company with headquarters based in Chengdu, China, and a subsidiary in the USA. HitGen has established an industry-leading platform for early-stage drug discovery research, based on DNA encoded chemical libraries (DELs). HitGen is partnering with multiple pharmaceutical and biotech companies in North America, Europe and Asia to discover and develop novel therapeutics of the future.

For more information, please call +86-28-85197385 or visit www.hitgen.com.

For media inquiries: media@hitgen.com

For investor inquiries: investors@hitgen.com

For business development: bd@hitgen.com

2022-05-19
Regulatorisk

Idag, den 19 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

2022-05-19
Regulatorisk

I dag, den 19 maj 2022, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

2022-05-18

Lipigons vd Stefan K. Nilsson ska hålla två presentationer om Lipisense under den prestigefyllda "Late Breaking Session" vid EAS Congress 2022 i Milano. Denna årliga kongress samlar de främsta medicinska experterna och forskarna inom åderförfettning. Vid "Late Breaking Session" presenteras de senaste och mest intressanta nya forskarrönen.

2022-05-17
Regulatorisk

Valberedningen i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") föreslår att Lars Öhman väljs till ordförande vid årsstämman. Nuvarande styrelseordförande Urban Paulsson har meddelat att han inte ställer upp till omval till ordförandeposten, dock står han till förfogande för omval som styrelseledamot.

2022-05-16

Lipigon har erhållit godkännande från Läkemedelsverket att starta klinisk prövning av Lipisense, efter att ha presenterat en tillfredställande säkerhetsprofil i det prekliniska arbetet. Analysguiden sätter ett motiverat värde om 11,6 (12,6) kronor på Lipigon.

2022-05-11

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 265 tkr till ett genomsnittspris om 3,36 kronor per aktie.

2022-05-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 maj 2022 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

2022-05-03
Regulatorisk

Styrelsen för Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") har, villkorat av extra bolagstämmas efterföljande godkännande, beslutat om en nyemission av aktier om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Lipigons aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till 90 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma ("Extra Bolagsstämman") godkänner styrelsens beslut.

2022-05-03
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

2022-05-03
Regulatorisk

Den 30 april 2022 avslutades nyttjandeperioden för Lipigon Pharmaceuticals AB:s ("Lipigon" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO1. Inga teckningsoptioner nyttjades.

1
2
...
11
>>

Nyheter

19 maj, 2022, Pressmeddelande

Kommuniké från extrastämma i Lipigon Pharmaceuticals AB den 19 maj 2022

Idag, den 19 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Extra bolagsstämman be...

19 maj, 2022, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2022 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 19 maj 2022

I dag, den 19 maj 2022, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

18 maj, 2022, Pressmeddelande

Lipigon presenterar på Europas ledande forskarmöte om åderförfettning

Lipigons vd Stefan K. Nilsson ska hålla två presentationer om Lipisense under den prestigefyllda "La...