Kallelse extra bolagsstämma 11 januari 16:00

Updated: Dec 28, 2020Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810–9077 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 januari 2021 klockan 16:00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå. Inregistrering till stämman börjar klockan 15:30.


Stämmodokument finns nedan


Lipigon - kallelse till extra bolagsstäm
.
Download • 57KB


Lipigon - fullmaktsformulär 3
.doc
Download DOC • 42KB

Lipigon Pharmaceuticals - Incitamentspro
.
Download • 64KB

Lipigon Pharmaceuticals - Incitamentspro
.
Download • 64KB

Lipigon - styrelsens redogörelse
.docx
Download DOCX • 58KB

201223_Revisorsyttrande_styrelsens_redog
.
Download • 164KB