Kallelse till extra bolagsstämma


Lipigon Pharmaceuticals AB kallar till extra bolagsstämma 4 januari 2021 klockan 10:00. Se kallelse och fullmaktsformulär nedan.


Lipigon - kallelse till extra bolagsstäm
.
Download • 135KB


Lipigon - fullmaktsformulär 2
.pdf
Download PDF • 59KB