Styrelse och revisor

Urban Paulsson Styrelseordförande

Född 1963.

Tillträde 2020. Jurist med lång erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbete inom life sciencesektorn, bland annat på Camurus. Är investerare i tidiga life science bolag och sitter i styrelsen för flertalet av sina innehav.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot för bland annat Nasdaq-noterade Nanexa, samt en rad andra läkemedelsbolag.

Innehav av aktier direkt eller via närstående eller bolag : 295 858 st

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 41 400 st

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Lars Öhman Styrelseledamot

Född 1957.

Tillträdde 2012. Affärsutvecklare med 35 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Har ansvarat för ett stort antal förhandlingar med värde över flera hundra miljoner dollar. Utför konsultarbete sedan 2012 åt Lipigon inom affärsutveckling.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kubera Pharmaceuticals AB, Betulaceae Pharmaceuticals AB och styrelseledamot i Kubator Therapeutics AB, Cordator Life Science AB och Immunscape AB.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 203 048 st.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 69 000 st.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men ej oberoende i förhållande till bolaget.

Gunilla Olivecrona Medgrundare och styrelseledamot

Född 1952.

Tillträdde 2010. Seniorprofessor på Umea Universitet och internationellt erkänd auktoritet inom molekylär fetthantering. Hon har mer än 200 publikationer i ledande tidskrifter. Gunilla har varit verksam inom fältet i mer än 45 år och har haft ett flertal akademiska uppdrag. Gunilla är senior konsult på deltid.

Övriga uppdrag: Inga inom den kommersiella sektorn.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 419 628 st.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 69 000 st.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men ej oberoende i förhållande till bolaget.

Johannes Hulthe Styrelseledamot

Född 1970

Tillträdde 2020. Johannes är läkare, docent i kardiovaskulär prevention och civilekonom vid Göteborgs Universitet. Till vardags arbetar han som VD pa Antaros Medical med en lång och gedigen bakgrund inom AstraZeneca.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Antaros Renostic AB och styrelseledamot i Antaros Medical AB, Metynex Pharmaceuticals AB, Antaros Holding AB och Guard Therapeutics International AB.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 0 st.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 20 700 st.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men ej oberoende i förhållande till bolaget.

Jens Ålander Styrelseledamot

Född 1969.

Tillträdde 2019. Examen fran IHM Business School. Jens har haft ledande befattningar inom Ericsson, främst i Sverige men även betydande chefsroller i Italien, Turkiet och UAE. Arbetar idag som VD pa Jetty AB, noterat på Spotlight sedan 2018. Innan dess arbetade Jens som Vice VD och CFO pa Imint Image Intelligence, noterat pa Spotlight.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Jetty AB och Jens Ålander Affärskonsult AB.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 19 880 st.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 20 700 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Revisor

Andreas Vretblom Revisor

KPMG AB är vald revisor med huvudansvarig revisor Andreas Vretblom.

Civilekonomexamen från Umeå Universitet, Auktoriserad revisor, affärsrådgivare och Partner på KPMG. Har ca 20 års erfarenhet från revisionsbranschen med störst fokus på bolag med tillväxtambitioner. Genom sitt engagemang i stora bolag har Andreas skapat ett stort nätverk nationellt och internationellt. Under sin tid på KPMG har Andreas arbetat med flera olika branscher med inriktning mot bland annat tillverkande industriföretag, handelsföretag med industri-och konsumentprodukter.

Nyheter

25 februari, 2021, Pressmeddelande

Rättelse: Lipigon har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande publicerat kl. 09:57 i dag den 25 januari 2021 innehöll fel kortnamn för teckningsop...

25 februari, 2021, Pressmeddelande

Lipigon har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit sedvanligt villkor...

15 februari, 2021, Pressmeddelande

Lipigons listningsemission kraftigt övertecknad - tecknades till cirka 479 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TIL...