Vår historia

Olivecronas 50 år av forskning om blodfetter utgör grunden till Lipigon

Den forskning kring fetter och deras betydelse vid hälsa och sjukdom som senare skulle leda till Lipigons grundande, inleddes redan 1967, då Thomas Olivecrona tillträdde sin tjänst som laborator på den nybildade institutionen för Medicinsk Kemi i Umeå. Gruppens huvudprojekt handlade om det fettnedbrytande enzymet lipoproteinlipas (LPL). Arbetet kring LPL gjorde Olivecrona till ett välkänt namn bland internationella forskare inom blodfettsområdet. Verksamheten var världsledande i sitt slag. Gunilla Olivecrona, som är medgrundare till Lipigon kom med i forskargruppen 1973 och drev forskningen parallellt med maken Thomas och fram till dennes pension. Gunilla är numera Seniorprofessor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå Universitet. Paret Olivecrona har under fem decennier varit ledande inom sitt forskningsfält, vilket tydliggörs av deras mer än 500 vetenskapliga artiklar, åtskilliga bokkapitel och flera uppmärksammade priser. Gunilla är fortfarande aktiv i bolaget som styrelseledamot och senior konsult.

Lipigons VD och medgrundare Stefan K Nilsson började som doktorand hos Gunilla 2005 och efter disputationen 2010 inom området blodfetter bildades Lipigon av Nilsson/Olivecrona baserat på idéer att behandla skadliga blodfetter genom aktivering av LPL. Tillsammans med ett antal medgrundare från Umeå Universitet, varav Prof. Mikael Elofsson fortfarande är aktiv i bolaget, nåddes tidiga framgångar som validerade Lipigons expertis och attraherade de första externa investerarna. Ambitionen har alltjämt varit att bygga ett läkemedelsbolag med en rik och diversifierad projektportfölj.

Nyheter

25 februari, 2021, Pressmeddelande

Rättelse: Lipigon har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande publicerat kl. 09:57 i dag den 25 januari 2021 innehöll fel kortnamn för teckningsop...

25 februari, 2021, Pressmeddelande

Lipigon har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit sedvanligt villkor...

15 februari, 2021, Pressmeddelande

Lipigons listningsemission kraftigt övertecknad - tecknades till cirka 479 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TIL...