Höga blodfetter

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och i världen och står för ungefär en tredjedel av alla dödsfall. Över fyra miljoner européer avlider i hjärt-kärlsjukdomar varje år.

Bakom hjärt-kärlsjukdomar ligger ofta höga blodfetter, i form av triglycerider och kolesterol.

Vad är lipider?

Lipider, eller fetter i dagligt tal, är biologiskt material som inte är lösligt i vatten. Det skiljer lipiderna från proteiner och kolhydrater som vanligtvis är mycket vattenlösliga. Lipider sitter ofta hopklumpade med varandra i cellmembranen (”cellskalen”), eller i fettdroppar som fungerar som reservenergi inuti cellerna.

I blodet finns också små fettdroppar. De är täckta av proteiner och kallas därför lipoproteiner. Lipoproteinerna sköter transporten av lipider mellan kroppens olika organ, till exempel från tarmen där födans fetter tas upp, eller från levern där det bildas fetter av olika slag som ska användas runt om i kroppen, till exempel i musklerna.

Blodfetter fyller en viktig funktion och är nödvändiga i en lagom mängd. Triglycerider används som energikälla och kolesterol används för att bilda hormoner och bygga celler.

Det finns flera typer av lipider, men när det kommer till höga blodfetter är det just triglycerider och kolesterol man talar om.  Det finns två olika sorters kolesterol; det "onda kolesterolet" LDL (Low Density Lipoprotein) och det "goda kolesterolet" HDL (High Density Lipoprotein). LDL-kolesterol är förknippat med hög risk för hjärt-kärlsjukdom, medan HDL-kolesterol skyddar mot det.

Lipider

  • Lipider, eller fetter, är biologiskt material som inte är lösligt i vatten utan kräver andra lösningsmedel.
  • De är framför allt uppbyggda av kol- och väteatomer. Fetter är energirika eftersom deras kovalenta bindningar är energirika.
  • Det finns olika typer av fetter i kroppen: triglycerider, fosfolipider, fettsyror, steroider, steroler, vaxer, fettlösliga vitaminer och hormoner.
  • Lipider har många viktiga uppgifter i kroppen. De bygger upp cellmembranen, bygger upp energireserver, fungerar som hormoner, är värmeisolerande och skyddar inre organ.