Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB grundades 2010 av forskare vid Umeå Universitet och baseras på över 50 års forskning inom lipidbiologi (fetter). Totalt har cirka 50 SEKm investerats i bolaget sedan start, varav 36 SEKm utgjorts av kontanta aktieemissioner och 14 SEKm av projektstöd från bland annat EU och Vinnova. I slutet av år 2016 kom de första externa investeringarna. Sedan dess har flera viktiga milstolpar nåtts, inklusive samarbeten och viktiga steg i utvecklingsprojekten. Under 2019 flyttade Lipigon från universitetet till egna laboratorier och kontor. Idag arbetar åtta personer i bolaget, motsvarande cirka sex heltidstjänster.

Affärsstrategi

Go-to-market
Lipigon fokuserar i de flesta projekt initialt på särläkemedel (orphan drugs) för sällsynta sjukdomar där tillräckligt god behandling saknas idag. Särläkemedelsfokus ger fördelar avseende marknadsexklusivitet och myndighetsprocesser. För särläkemedel arbetar bolaget idag med småmolekyler, genterapi och antisense i nära samverkan med rådgivare och partners som har expertis inom respektive område. Tillsammans med dessa partners som kompletterar bolagets expertis, kan Lipigon minimera riskerna, sänka utvecklings- kostnaderna, förkorta tid till marknad, samt skapa högsta möjliga aktieägarvärde. Lipigons sjukdomsområde och läkemedelsprojekt spänner över ett område som möjliggör att större aktörer finner tidiga projekt intressanta för uppköp.

De kliniska studierna är normalt mindre omfattande för särläkemedel och totalkostnaden blir därför betydligt lägre än vid utveckling av konventionella läkemedel. Då patientunderlaget är relativt begränsat kommer endast en mindre säljorganisation att behövas i kommersialiseringsfasen. För bredare indikationer, med så kallad Block-Buster potential, det vill säga läkemedel med årliga försäljningsintäkter på minst 1 miljard US-dollar, avser Lipigon att driva utvecklingen till och med ”proof-of-concept” (klinisk fas 2). De kliniska studierna blir därefter så pass stora och kostsamma att ett big pharma-bolag är bättre lämpat att ta ett projekt av den digniteten till marknadslansering.

Särläkemedel (Orphan Drugs)
Lipigon fokuserar på särläkemedel (orphan drugs) för sällsynta sjukdomar där tillräckligt god behandling saknas idag. Särläkemedelsfokus ger förde- lar avseende marknadsexklusivitet och myndighetsprocesser. Särläkeme- del betingar ofta ett högt pris vid försäljning eller licensiering vilket är en av flera anledningar till att dessa nischmarknader är särskilt attraktiva, se faktaruta nedan.

Utvecklingsmöjligheter
Lipigon har för avsikt att utöka sin projektportfölj kommande år mot bakgrund av att uppnå synergier med- och diversifiera utvecklingsriskerna förenade med nuvarande portfölj. Detta kan ske genom förvärv och/ eller nya utvecklingsprojekt från egen forskning. För närvarande pågår aktiviteter i båda riktningar.

På kort tid har en diversifierad projektportfölj byggts upp tillsammans med ett brett kontaktnät av nuvarande och/ eller potentiella partners som har expertis inom relevanta läkemedelsteknologier. Partnerföretagen ger Lipigon tillgång till marknadsledande teknologiplattformar som underlättar bolagets utveckling av framtida läkemedel. Det är en medveten strategi som varit framgångsrik hittills och kommer tillämpas framöver. Den affärsstruktur som eftersträvas innebär att Lipigon äger projekten och att partnerföretagen delar eventuella intäkter.

P1 har redan gett upphov till ett första sidoprojekt (P4) och har relevant patentskydd för ytterligare 1-2 projekt. Samarbetet med HitGen i P3 innefattar screening mot två målproteiner. Målet är att under 2021 slutföra dessa två screeningar. Detta avspeglar den första delen av bolagets tillväxtstrategi som syftar till att addera projekt initierade internt med eller utan hjälp av partners.

Den andra delen av bolagets tillväxtstrategi är förvärv av relevanta läkemedelsprojekt. Bolaget har ett utmärkt kontaktnät och söker kontinuerligt av marknaden efter projekt som passar in i Lipigons struktur samt skapar värde i form av att realisera synergier med existerande projektportfölj. Med ett erfaret och kunnigt team inom affärsutveckling, läkemedelsutveckling, och relevant medicinsk vetenskap ser bolaget opportunistiskt på denna möjlighet.

Nyheter

15 mars, 2023, Pressmeddelande

Lipigon rapporterar säkerhetsdata för högsta doseringsgruppen i Lipisense-studie

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") presenterade i dag ytterligare positiva säkerhetsresultat frå...

13 mars, 2023, Pressmeddelande

Lipigon presenterar på Stora Aktiedagen den 15 mars

På onsdag den 15 mars deltar Lipigon Pharmaceuticals på Stora Aktiedagen i Stockholm. Bolagets vd St...

28 februari, 2023, Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till extra b...