Om Lipigon

Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där tillräcklig behandling för närvarande saknas eller är begränsad, och där det finns ett stort kvarvarande behov av nya och effektiva läkemedel.

Lipigons läkemedelsutveckling fokuserar på fyra läkemedelsprojekt. Samtliga projekt har potential, baserat på verkningsmekanismer, att även rikta sig mot bredare indikationer, främst inom området blodfetter, deras hantering och associerade sjukdomar.

Lipigon strävar efter att bli en av de ledande aktörerna i världen inom lipidrelaterade sjukdomar och den självklara samarbetspartnern för större läkemedelsbolag.

Lipider

  • Lipider, eller fetter, är biologiskt material som inte är lösligt i vatten utan kräver andra lösningsmedel.
  • De är framför allt uppbyggda av kol- och väteatomer. Fetter är energirika eftersom deras kovalenta bindningar är energirika.
  • Det finns olika typer av fetter i kroppen: triglycerider, fosfolipider, fettsyror, steroider, steroler, vaxer, fettlösliga vitaminer och hormoner.
  • Lipider har många viktiga uppgifter i kroppen. De bygger upp cellmembranen, bygger upp energireserver, fungerar som hormoner, är värmeisolerande och skyddar inre organ.