Patent

Lipigons patentstrategi syftar till att skapa ett starkt skydd för bolagets nuvarande och framtida produkter under utveckling samt deras medicinska användning. Lipigons nuvarande patentportfölj illustrerar hur flera projekt kan spinnas ut genom en strukturerad patentstrategi.

I november 2019 ansöktes om tre olika patent (PCT, Patent Cooperation Treaty) för P1, Lipisense®, vilket senare skalats ned till en patentfamilj som för närvarande befinner sig i nationell fas i ett flertal länder. Nya utvecklingsprojekt, som är nära relaterade till P1, befinner sig i planeringsstadiet och P4, CAP, nyttjar delar av denna patentfamilj. I P4 används substanser riktade mot målproteinet ANGPTL4 som redan har optimerats i P1.

I oktober 2023 beviljades Lipigon patent av det amerikanska patentverket (US Patent and Trademark Office, USPTO) för Lipisense®, avseende behandling av kardiometabola sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar samt metabola tillstånd som typ 2-diabetes).

Inom P3, Dyslipidemi, kommer patent för att skydda specifika substanser sökas när den kemiska optimeringen är slutförd. I de fall Lipigon kommer att arbeta med särläkemedel kommer särläkemedelstatus att sökas.

Patentansökningsnummer:
PCT/EP2019/081161 publicerad som WO 2020/099478.