Patent

Lipigons strategi avseende patent är att ha ett starkt skydd för sina nuvarande och framtida produktprojekt. Lipigons nuvarande patentportfölj visar hur flera projekt kan spinnas ut genom en strukturerad patentstrategi.

I november 2019 ansöktes om tre olika patent (PCT, Patent Cooperation Treaty) för P1, Lipisense®, vilket senare skalats ned till ett patent som just nu är i olika nationella faser. Nya utvecklingsprojekt, närbesläktade till P1, finns i planeringsstadiet och P4, ARDS, nyttjar delar av patentfamiljen. I P4 nyttjas substanser mot målproteinet ANGPTL4 som redan optimerats i P1.

I oktober 2023 beviljades Lipigon patent av det amerikanska patentverket (US Patent and Trademark Office, USPTO) för Lipisense® avseende behandling av kardiometabola sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar samt metabola tillstånd som typ 2-diabetes).

I det utlicensierade P2, lipodystrofi, står CombiGene AB (publ) som patentsökande (augusti 2020).

Inom P3, dyslipidemi, ska patent för att skydda specifika substanser sökas när den kemiska optimeringen är gjord. I de fall Lipigon kommer att arbeta med särläkemedel kommer särläkemedelstatus att sökas.

Patentansökningsnummer:

PCT/EP2019/081161