Marknad: Lipisense (P1)

Lipisense® riktar initialt in sig på behandling av sjukdomar där kraftigt förhöjda triglycerider i blodet är centralt. En av dessa sjukdomar är svår hypertriglyceridemi (SHTG), triglyceridnivåerna ≥ 500 mg/dL).

I dag lider cirka fem miljoner patienter av SHTG på de sju största marknaderna och antalet patienter förväntas öka i framtiden som ett resultat av ökad fetma, metabolt syndrom och typ 2-diabetes. För de patienter som behandlas med de triglyceridsänkande läkemedel som idag finns tillgängliga når endast hälften av patienterna behandlingsmålen. Trots dessa begränsningar har två av dessa läkemedel uppnått en toppförsäljning om över en miljard USD.

Lipisense® försäljningspotential uppskattas till cirka 1,5 miljarder USD, förutsatt ett pris om 6 000 USD per år (motsvarande det för Repatha, en lipidsänkande PCSK9-hämmare) och en uppnådd marknadsandel för Lipisense® om fem procent av antalet patienter med mycket höga triglyceridnivåer (SHTG).

Utöver de indikationer som Lipigon initialt inriktar sig på för Lipisense® är den vanligaste lipidstörningen dyslipidemi, vilket är en av de viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom som hjärtinfarkt och stroke. Hjärt-kärlsjukdomar utgör den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och globalt. Under 2019 avled närmare 18 miljoner människor i världen av hjärt-kärlsjukdom, vilket motsvarar nästan en tredjedel av alla dödsfall.

Sedan cirka 30 år tillbaka har statiner varit standardbehandlingen för dyslipidemi. Statinen Lipitor var länge världens mest sålda läkemedel och uppnådde 2006 en toppförsäljning på närmare 13 miljarder USD. Trots framgången med statiner som för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom, finns det fortfarande en stor börda av kvarvarande risk för sjukdom som delvis beror på förhöjda nivåer av triglycerider och minskade nivåer av HDL. Bara i Sverige behandlas en miljon människor varje år med kolesterolsänkande läkemedel där statiner är de vanligaste läkemedlen. Det finns därför ett stort behov av nya och mer effektiva läkemedel.

Enligt GlobalData beräknas marknaden för dyslipidemi växa stadigt fram till 2027, och öka i värde från cirka 6 miljarder USD 2018 till 14 miljarder USD 2027 på marknaderna USA, Japan och EUR5. Andra beräkningar visar på betydligt högre siffror. Marknaden drivs av ett ökande antal patienter och därmed en potentiell försäljningstillväxt för nyare och mer effektiva tilläggsbehandlingar.

Till patent

Befintliga behandlingar på marknaden

Idag finns det bara ett fåtal läkemedelsklasser som är inriktade på triglyceridnivåer såsom fibrater och Omega 3-fettsyror. Dessa medel är ofta otillräckliga för att hantera mycket höga triglycerider och den kvarvarande kardiovaskulära risken hos patienter med blandad hyperlipidemi där både LDL-kolesterolnivåer och triglyceridnivåer är förhöjda.

Relevanta strukturaffärer

  • Akcea-Pfizer licensierade in ett fas II-projekt med indikationen ANG-PTL3 från Akcea; 250 MUSD initial betalning 1 300 MUSD i milstolpbetalning.
  • Novo Nordisk förvärvade 2019 Dicerna för utveckling av kardiometabola läkemedel, 175 MUSD i initial betalning och flera miljarder dollar i milstolpbetalning.
  • Ionis/Akcea ingick 2016 ett strategiskt samarbete med Novartis, fas I/IIa 225 MUSD (near term payment) med ett totalt transaktionsvärde över 1 000 MUSD.