Styrelse och revisor

Lars Öhman Styrelseordförande

Född 1957.

Tillträdde 2012. Affärsutvecklare med 35 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Har ansvarat för ett stort antal förhandlingar med värde över flera hundra miljoner dollar. Utför konsultarbete sedan 2012 åt Lipigon inom affärsutveckling.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kubera Pharmaceuticals AB, Betulaceae Pharmaceuticals AB och styrelseledamot i Kubator Therapeutics AB, Cordator Life Science AB och Immunscape AB.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 314 048 st.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 69 000 st.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men ej oberoende i förhållande till bolaget.

Johannes Hulthe Styrelseledamot

Född 1970

Tillträdde 2020. Johannes är läkare, docent i kardiovaskulär prevention och civilekonom vid Göteborgs Universitet. Till vardags arbetar han som VD pa Antaros Medical med en lång och gedigen bakgrund inom AstraZeneca.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Antaros Renostic AB och styrelseledamot i Antaros Medical AB, Metynex Pharmaceuticals AB, Antaros Holding AB och Guard Therapeutics International AB.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 199 998 st.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 20 700 st.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men ej oberoende i förhållande till bolaget.

Jessica Martinsson Styrelseledamot

Född 1972.

Tillträdde 2021. Läkemedelskemist och entreprenör med över 25 års erfarenhet inom läkemedelsbranschen. Hon har arbetat med industriell läkemedelsutveckling på Pharmacia och Biovitrum och har dessutom erfarenhet från en mängd terapiområden som metabola syndromet, inflammation och cancer. Medgrundare och operativ chef på Sprint Bioscience, som bedriver preklinisk läkemedelsutveckling inom onkologi och som framgångsrikt ingått tre stora licensavtal.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Fragment Finans AB, ett helägt dotterbolag till Sprint Bioscience AB.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 22 000 st

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 0 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Eva Pinotti Lindqvist Styrelseledamot

Född 1963.

Tillträdde 2022Eva har en kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av att utveckla forskningsbolag till framgångsrika läkemedelsbolag. Eva har bland annat varit CFO för Camurus AB och EQL Pharma AB samt Nordic Market Analyzer för Nordic Drugs AB.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 450 000 st.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 300 000 TO2 och 150 000 TO3.

 Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

David Westberg Styrelseledamot

Född 1960.

Tillträdde 2023David har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från KTH. Han har gedigen erfarenhet av läkemedelsutvecklingen inom olika indikationsområden genom ledande positioner hos Pharmacia Upjohn och Orexo. David är sedan 2015 VD för Nasdaq-noterade Nanexa AB som utvecklar nya formuleringar av befintliga läkemedel med hjälp av egenutvecklad teknologi.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 0 st.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 0 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Revisor

Andreas Vretblom Revisor

KPMG AB är vald revisor med huvudansvarig revisor Andreas Vretblom.

Civilekonomexamen från Umeå Universitet, Auktoriserad revisor, affärsrådgivare och Partner på KPMG. Har ca 20 års erfarenhet från revisionsbranschen med störst fokus på bolag med tillväxtambitioner. Genom sitt engagemang i stora bolag har Andreas skapat ett stort nätverk nationellt och internationellt. Under sin tid på KPMG har Andreas arbetat med flera olika branscher med inriktning mot bland annat tillverkande industriföretag, handelsföretag med industri-och konsumentprodukter.

Nyheter

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...

17 maj, 2023, Pressmeddelande

Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...