Bolagsstämmor

Årsstämma den 23 maj 2024

Årsstämma den 23 maj 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

Handlingar för nedladdning:

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt
Förslag till ny bolagsordning

Årsstämma den 25 maj 2023 

Årsstämma den 25 maj 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

Handlingar för nedladdning:
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt
Valberedningens förslag
Villkor för teckningsoptioner av serie 2023/2027 avseende nyteckning av aktier i Lipigon Pharmaceuticals ab 
Terms and conditions for warrants of series 2023/2027 regarding subscription of shares in Lipigon Pharmaceuticals AB

Extra bolagsstämma den 30 mars 2023

Extra bolagsstämma den 30 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

Handlingar för nedladdning:
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Villkor för teckningsoptioner TO2
Villkor för teckningsoptioner TO3
Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Förslag till ny bolagsordning 

Extra bolagsstämma den 19 maj 2022

Extra bolagsstämma den 19 maj 2022 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

Handlingar för nedladdning:
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmakt
Revisorns yttrande
Styrelsens redogörelse

Årsstämma den 19 maj 2022 

Årsstämma den 19 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

Handlingar för nedladdning:
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt
Förslagen bolagsordning

Årsstämma den 26 maj 2021

Årsstämma den 26 maj 2021 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

Handlingar för nedladdning:
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt
Länk till poströstning

Extra bolagsstämma den 11 januari 2021

Extra bolagsstämma den 11 januari 2021 klockan 16:00 i våra lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

Handlingar för nedladdning:
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Incitamentsprogram Styrelseledamöter
Incitamentsprogram Anställda och konsulter

Extra bolagsstämma den 4 januari 2021

Extra bolagsstämma den 4 januari 2021 klockan 10:00 i våra lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

Handlingar för nedladdning:
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 30 oktober 2020

Extra bolagsstämma avhölls den 30/10 2020 klockan 10:00 i våra lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

Handlingar för nedladdning:
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär