Pipeline

Lipigon riktar initialt in sig på ovanliga sjukdomar som kan kvalificera för särläkemedelsstatus, samt på nischindikationer. Denna strategi möjliggör snabbare marknadstillträde och kostnadseffektiv utveckling samtidigt som skapar goda förutsättningar för marknadsexklusivitet och attraktiv prissättning.

Bolaget driver fyra projekt med unika verkningsmekanismer, alla med potential för bredare indikationer. För närvarande är tre av dessa projekt aktivt under utveckling.

Lipigons forskningsportfölj är i huvudsak inriktat på fetthantering. Projekt 4 utgör dock ett undantag då det fokuserar på behandling och förebyggande av lungskador i samband med samhällsförvärvad lunginflammation, CAP (Community Acquired Pneumonia).

Det längst framskridna projektet, Lipisense® (P1), är i klinisk fas. Denna RNA-baserade läkemedelskandidat syftar till att sänka nivån av blodfettet triglycerider hos patienter.

 

Lipisense®
(P1)

 

Lipodystrofi
(P2)

 

Dyslipidemi
(P3)

 

ARDS, andnödssyndrom
(P4)