Pipeline

Lipigon fokuserar på ovanliga sjukdomar som kan kvalificera för särläkemedelsstatus och på nischindikationer. Denna strategi möjliggör snabbare marknadsintroduktion och kostnadseffektiv utveckling samtidigt som den ger fördelar som marknadsexklusivitet och attraktiv prissättning.

Lipigon driver tre projekt med unika verkningsmekanismer, alla med potential för bredare användningsområden.

Forskningsportföljen fokuserar främst på fetthantering, med ett undantag: Projekt 4 som inriktar sig på behandling och förebyggande av lungskador vid samhällsförvärvad lunginflammation (CAP - Community Acquired Pneumonia).

Lipigons mest avancerade projekt, Lipisense® (Projekt 1), befinner sig i klinisk fas och är ett RNA-baserat prövningsläkemedel avsett att sänka triglyceridnivåerna i blodet hos patienter.

 

Lipisense®
(P1)

 

Dyslipidemi
(P3)

 

ARDS, andnödssyndrom
(P4)