Pipeline

Lipigon inriktar sig initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge så kallad särläkemedelsstatus, eller mot nischindikationer, vilket potentiellt kan begränsa tiden och kostnaderna för att komma till marknaden. Det finns också goda förutsättningar för marknadsexklusivitet och attraktiv prissättning.

Bolagets läkemedelsutveckling fokuserar i dag på fyra läkemedelsprojekt. Samtliga projekt har, tack vare verkningsmekanismerna, potential att även rikta sig mot bredare indikationer.

Tre av projekten riktar främst in sig på behandling av sjukdomar inom området fetthantering. Det fjärde projektet är inriktat mot behandling av akuta och allvarliga lungsjukdomar.

Det projekt som kommit längst är Lipisense® (P1) som under våren 2022 har gått in i klinisk fas. Lipisense® är en RNA-baserad läkemedelskandidat som inriktar sig på att sänka nivån av blodfettet triglycerider hos patienter.

 

Lipisense®
(P1)

 

Lipodystrofi
(P2)

 

Dyslipidemi
(P3)

 

ARDS, andnödssyndrom
(P4)