Lipigon - experter på blodfetter

Om Lipigon

Höga blodfetter angår alla

Förhöjda blodfetter leder till hjärt-kärlsjukdomar och är den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och världen. Miljarder människor väntar på nya, effektivare, läkemedel.

Mer om höga blodfetter

”Vår vision är att förbättra och förlänga livet för patienter som lider av sjukdomar relaterade till höga blodfetter”

Stefan K. Nilsson
VD och medgrundare

Om Lipigon

Lipigon utvecklar nya behandlingar för sjukdomar som orsakas av rubbningar i kroppens hantering av fetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års forskning vid Umeå Universitet. Lipigons målsättning är att bli en världsledande aktör inom vårt område och en självklar samarbetspartner för big pharma.

Om Lipigon

Lipigon fokuserar initialt på avancerade sjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment där det är möjligt att identifiera behandlingseffekten tidigt i den kliniska utvecklingen. Det möjliggör studier med färre patienter, kortare tidsåtgång och lägre utvecklingskostnader och därmed en minskad utvecklingsrisk. Lipigon har i vissa fall möjlighet till särläkemedelstatus för att minska utvecklingsrisken och skapa förutsättningar för marknadsexklusivitet och en attraktiv prissättning.

Till marknad

Lipigons pipeline består av tre aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense® mot förhöjda triglycerider, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada, samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.

Till pipeline

Lipisense® – läkemedel med blockbuster-potential

Lipisense® är Lipigons längst framskridna projekt som under Q1 2024 förväntas gå in i kliniska fas II-studier. Genom en unik verkningsmekanism sänker Lipisense® triglyceriderna, en slags blodfetter, som är en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. I dag lider åtminstone fem miljoner patienter på de sju stora marknaderna USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien av kraftigt förhöjda blodfetter, men endast hälften av de som behandlas med blodfettssänkande läkemedel når behandlingsmålen.

Om Lipisense®

Lipigon - ett halvt sekel av blodfettsforskning

Vår historia

Filmen om Lipigon

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter till din e-post direkt när de distribueras.

Integritetspolicy