Ledning och rådgivare

Stefan K. Nilsson VD och medgrundare

Född 1979.

Stefan har varit verkställande direktör sedan 2016. Han är medicine doktor inom området blodfetter och idégivare till Lipigon. Civilingenjör inom bioteknik, magister med inriktning entreprenörskap och med bakgrund inom medicin.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bygda Sochne AB och Betulaceae Pharmaceuticals AB.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 1 397 041.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 210 450 st 2021/2024 samt 105 000 st TO2 och 52 500 st TO3 .

 

Hugo Petit CFO

Född 1970

Tillträdde 2023. Hugo har en masterexamen i organisations- och beteendevetenskap från nederländska Militärhögskolan i Breda samt en MBA i Executive Management från Uppsala universitet. Hugo har 18 års erfarenhet från olika CFO-roller inom både noterade och onoterade tillväxtbolag, huvudsakligen inom life science-sektorn.

Övriga uppdrag: CFO i XNK Therapeutics AB, styrelseledamot i Abilia Holding AB samt Petit Consulting AB.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 0.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 0 st.

Lars Öhman Affärsutvecklingschef

Född 1957.

Affärsutvecklare med 35 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Har ansvarat för ett stort antal förhandlingar med värde över flera hundra miljoner dollar. Utför konsultarbete sedan 2012 åt Lipigon inom affärsutveckling.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kubera Pharmaceuticals AB, Betulaceae Pharmaceuticals AB och styrelseledamot i Kubator Therapeutics AB, Cordator Life Science AB och Immunscape AB.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 714 448.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 343 200 st TO2 och 171 600 st TO3.

Stefan Pierrou Utvecklingschef

Född 1965.

Utvecklingschef, tillträdde 2020. Disputerad molekylärbiolog med 20 års erfarenhet av projektledning inom läkemedelsutveckling.

Bakgrund inom AstraZeneca på olika positioner. Bred kompetens från preklinisk utveckling till kliniska prövningar.

Övriga uppdrag: VD ESP Life Sciences Consulting

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 61 987 (via bolag).

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner:  51 450 st TO2  och 25 725 st TO3.

Vetenskapliga rådgivare

Lipigon har ett nätverk av ledande vetenskapliga rådgivare inom lipidrelaterade sjukdomar. Deras funktion är att bistå bolaget med råd och kunskap i specifika frågor samt att optimera bolagets prekliniska och kliniska studier. Medlemmarna i det vetenskapliga rådet är:

Dr. Maj Hedtjärn, molekylärbiolog och expert inom RNA-läkemedel.

Dr. Troels Koch, kemist och expert inom RNA-läkemedel.

Prof. Jörg Heeren, expert inom lipoproteinmetabolism.

Prof. Sander Kersten, världsledande auktoritet inom forskning kring ANGPTL.

Dr. Ludger Scheja, senior vetenskapsman, expert inom diabetes och tidigare forskare på Eli Lilly.