Ledning och rådgivare

Stefan K. Nilsson VD och medgrundare

Född 1979.

Stefan har varit verkställande direktör sedan 2016. Han är medicine doktor inom området blodfetter och idégivare till Lipigon. Civilingenjör inom bioteknik, magister med inriktning entreprenörskap och med bakgrund inom medicin.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bygda Sochne AB och Betulaceae Pharmaceuticals AB.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 1 932 265.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 52 500 TO3 och 2 372 144 teckningsoptioner 2023/2027.

Hugo Petit CFO

Född 1970

Tillträdde 2023. Hugo har en masterexamen i organisations- och beteendevetenskap från nederländska Militärhögskolan i Breda samt en MBA i Executive Management från Uppsala universitet. Hugo har 18 års erfarenhet från olika CFO-roller inom både noterade och onoterade tillväxtbolag, huvudsakligen inom life science-sektorn.

Övriga uppdrag: CFO i XNK Therapeutics AB, CFO i Zwipe AS, styrelseledamot i Abilia Holding AB, Catator AB samt Petit Consulting AB.

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 100 000.

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner:  200 000 st TO3 och 789 000 teckningsoptioner 2023/2027.

Stefan Pierrou Utvecklingschef

Född 1965.

Utvecklingschef, tillträdde 2020. Disputerad molekylärbiolog med 20 års erfarenhet av projektledning inom läkemedelsutveckling.

Bakgrund inom AstraZeneca på olika positioner. Bred kompetens från preklinisk utveckling till kliniska prövningar.

Övriga uppdrag: VD ESP Life Sciences Consulting

Direkt och/eller indirekt innehav av aktier: 113 437 (via bolag).

Direkt och/eller indirekt innehav av teckningsoptioner: 25 725 st TO3 och 790 715 teckningsoptioner 2023/2027.

Vetenskapliga rådgivare

Lipigon har ett nätverk av ledande vetenskapliga rådgivare inom lipidrelaterade sjukdomar. Deras funktion är att bistå bolaget med råd och kunskap i specifika frågor samt att optimera bolagets prekliniska och kliniska studier. Medlemmarna i det vetenskapliga rådet är:

Dr. Maj Hedtjärn, molekylärbiolog och expert inom RNA-läkemedel.

Dr. Troels Koch, kemist och expert inom RNA-läkemedel.

Prof. Jörg Heeren, expert inom lipoproteinmetabolism.

Prof. Sander Kersten, världsledande auktoritet inom forskning kring ANGPTL.

Dr. Ludger Scheja, senior vetenskapsman, expert inom diabetes och tidigare forskare på Eli Lilly.