Rubbningar i kroppens fetthantering

Vid höga halter blodfetter i kärlen börjar fetterna lagras i kärlväggarna vilket gör kärlen stela. På sikt finns det risk för att kärlväggarna täpps igen vilket kan leda till blodproppar och sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och kärlkramp.

Vi kan själva påverka våra blodfettsnivåer genom att leva hälsosammare; äta nyttig kost, motionera, minska alkoholkonsumtionen och sluta röka.

Men för riktigt höga nivåer av blodfetter räcker livsstilsförändringar inte till. Det finns också sjukdomar som innebär en störd reglering av kroppens fetter, där goda levnadsvanor måste kompletteras med läkemedel. Det är sjukdomar med så kallade blodfettsrubbningar, det vill säga förhöjda nivåer av blodfetter eller en ogynnsam balans mellan de olika blodfetterna.

Det finns flera olika sjukdomar som är relaterade till blodfettsrubbningar. Allt ifrån sällsynta genetiska sjukdomar som familjär kylomikronemi (FCS) och lipodystrofi, som drabbar några tusen patienter i världen, till vanliga sjukdomar som drabbar miljontals människor, såsom dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar), svår hypertriglyceridemi (SHTG), hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och fettlever.

Lipigon riktar i sina olika projekt in sig på de här olika typerna av blodfettsrubbningar för att ta fram nya läkemedel.