Vår historia

Olivecronas 50 år av forskning om blodfetter utgör grunden till Lipigon

Den forskning kring fetter och deras betydelse vid hälsa och sjukdom som senare skulle leda till Lipigons grundande, inleddes redan 1967, då Thomas Olivecrona tillträdde sin tjänst som laborator på den nybildade institutionen för Medicinsk Kemi i Umeå. Gruppens huvudprojekt handlade om det fettnedbrytande enzymet lipoproteinlipas (LPL). Arbetet kring LPL gjorde Olivecrona till ett välkänt namn bland internationella forskare inom blodfettsområdet. Verksamheten var världsledande i sitt slag. Gunilla Olivecrona, som är medgrundare till Lipigon kom med i forskargruppen 1973 och drev forskningen parallellt med maken Thomas och fram till dennes pension. Gunilla är numera Seniorprofessor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå Universitet. Paret Olivecrona har under fem decennier varit ledande inom sitt forskningsfält, vilket tydliggörs av deras mer än 500 vetenskapliga artiklar, åtskilliga bokkapitel och flera uppmärksammade priser. Gunilla är fortfarande aktiv i bolaget som styrelseledamot och senior konsult.

Lipigons VD och medgrundare Stefan K Nilsson började som doktorand hos Gunilla 2005 och efter disputationen 2010 inom området blodfetter bildades Lipigon av Nilsson/Olivecrona baserat på idéer att behandla skadliga blodfetter genom aktivering av LPL. Tillsammans med ett antal medgrundare från Umeå Universitet, varav Prof. Mikael Elofsson fortfarande är aktiv i bolaget, nåddes tidiga framgångar som validerade Lipigons expertis och attraherade de första externa investerarna. Ambitionen har alltjämt varit att bygga ett läkemedelsbolag med en rik och diversifierad projektportfölj.

Nyheter

11 juli, 2022, Pressmeddelande

Sista dag för handel med BTA i Lipigon

Företrädesemissionen i Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") är nu registrer...

21 juni, 2022, Pressmeddelande

Lipigon tillförs 22,6 MSEK i emissionslikvid

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") meddelar härmed utfallet i den företrä...

13 juni, 2022, Pressmeddelande

Lipigons vd om emissionen och den nystartade fas I-studien

Lipigon beslutade i maj om en nyemission av aktier om drygt 21 MSEK med företrädesrätt för Lipigons ...