50 års forskning

50 års forskning om blodfetter

Lipigon Pharmaceuticals AB grundades 2010 av forskare vid Umeå Universitet.

Paret Olivecronas 50 år av forskning om blodfetter utgör grunden till Lipigon. Forskningen kring fetter och deras betydelse för hälsa och sjukdom inleddes i Umeå år 1967 då Thomas Olivecrona tillträdde sin tjänst som laborator på den nybildade institutionen för Medicinsk Kemi. Hans forskargrupps huvudprojekt handlade om det fettspjälkande enzymet lipoproteinlipas (LPL).

Arbetet kring LPL gjorde Olivecrona till ett välkänt namn bland internationella forskare inom blodfettsområdet. Verksamheten var världsledande i sitt slag och år 1994 erhöll Thomas Olivecrona Anders Jahres stora nordiska pris för sin forskning, vilket brukar kallas ”Lilla Nobelpriset”.

Gunilla Olivecrona, i dag aktiv styrelseledamot i bolaget, anslöt till gruppen 1973 och disputerade år 1979 på en avhandling om apolipoprotein CII, en aktivator för lipoproteinlipas. Gunilla är numera professor emerita vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå Universitet.

Paret Olivecrona har under fem decennier lett sitt forskningsfält vilket bevisas genom drygt 400 vetenskapliga artiklar, åtskilliga bokkapitel och flera uppmärksammade priser.

2005 inleddes nästa kapitel i Lipigons histora. Stefan K. Nilsson, sedermera vd och medgrundare för Lipigon, började som doktorand hos Gunilla Olivecrona. Efter hans disputation 2010 inom området blodfetter bildade de tillsammans med några andra medarbetare bolaget Lipigon med grundidén att behandla skadliga blodfetter genom aktivering av LPL.

Den inledande forskningen finansierades med stöd från bland andra EU och Vinnova. I slutet av år 2016 kom de första externa investeringarna. I samband med detta utarbetades en strategi för bolagets fortsatta värdeutveckling: Lipigons projektportfölj ska växa genom utveckling av läkemedelskandidater mot sällsynta sjukdomar som beror på störningar i kroppens fetthantering.

Under 2019 flyttade Lipigon in i laboratorier och kontor i Umeå Biotech Incubator. 2023 flyttade företaget in i ett större kontor i Umeå med utökat laboratorium. Idag arbetar 10 personer inom bolaget, vilket motsvarar sju heltidstjänster.