Våra projekt

Lipigon är ett projektportföljsbolag med för närvarande tre aktiva läkemedelsprojekt, varav Lipisense® är det längst framskridna.

 • Projekt 1 (P1): Lipisense®
  RNA-läkemedlet Lipisense®, inriktat mot förhöjda triglycerider
 • Projekt 2 (P2): Lipodystrofi
  Ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ)
 • Projekt 3 (P3): Dyslipidemi
  Ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen, Inc.
 • Projekt 4 (P4): CAP
  Ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada (CAP).

Till pipeline