Affärsmodell

Lipigon skapar värde för patienter och aktieägare genom att utveckla innovativa läkemedel för behandling av lipidrelaterade sjukdomar, i egen regi eller i partnerskap med andra läkemedelsbolag. För indikationer som kräver en stor sälj- och marknadsföringsorganisation avser Lipigon teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag för att säkerställa den mest effektiva vägen till marknaden och kommersiell framgång. Kommersiella avtal förväntas ge initial betalning vid avtalsteckning och löpande betalningar när viktiga milstolpar uppnås under utvecklingen samt royaltyintäkter vid försäljning av läkemedlen. För kommersialisering av specialistläkemedel har Lipigon möjligheten att välja att sköta marknadsföring i egen regi inom vissa områden, där antalet förskrivande läkare är begränsat.