Marknad: CAP (P4)

Projekt 4 avser inte behandling av lipidrelaterade sjukdomar, utan startades baserat på en synergi med Lipisense®-projektet (P1). Läkemedelskandidaten är en antisense-oligonukleotid riktad mot målproteinet ANGPTL4 (ANGPTL4 ASO), på samma sätt som i P1.  

Vår patentstrategi

Befintliga behandlingar på marknaden

CAP behandlas huvudsakligen med antibiotika, och behandling med ANGPTL4 ASO erbjuder ett komplement till denna. Den möjliga följdsjukdomen ARDS är en indikation med mycket höga medicinska behov på grund av den höga dödligheten och behovet av lång intensivvård.

Behandlingsalternativen för ARDS är begränsade utöver respiratorbehandling, där man använder övertryck för att pressa tillbaka vätska ur lungornas alveoler samtidigt som syrgas ges. Denna behandling syftar till att syresätta patienten men påverkar inte grundproblematiken – att den inflammerade lungvävnaden läcker vätska. I många fall, såsom med SARS-CoV-2, finns ingen direkt behandling mot själva infektionen. En behandling som påverkar vätskeläckaget skulle hjälpa i samtliga fall där antivirala och antibakteriella läkemedel inte finns att tillgå.

Relevanta strukturaffärer

Eagle Pharmaceuticals ingick licensavtal med Combioxin 2021 för CAL02, ett antitoxin som är klart för fas 2b/3-studier, avsett för behandling av svår lunginflammation i kombination med traditionell antibiotika. Avtalsvärdet var 115 miljoner USD.

Novartis tecknade licensavtal värt 1,35 miljarder dollar med Mesoblast för Remestemcel-L för akut andnödssyndrom (ARDS) 2020.