Nyckelpersoner förklarar

Lipigon är experter inom lipidbiologi, det vill säga kroppens hantering av fetter. Vi står på en stabil grund av drygt 50 års världsledande forskning inom lipidrelaterade sjukdomar. Här möter du några av Lipigons nyckelpersoner som berättar om arbetet med att utveckla läkemedel för sjukdomar som orsakas av störningar i fettomsättningen.

"Vad är genetisk validering?"

2023-12-18

Lipigons Clinical Scientist Fredrik Landfors forskning ger starkt vetenskapligt stöd till att rikta läkemedel mot ANGTPL4, målproteinet för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense®. Centralt för arbetet är genetisk validering.

Vad händer i fas II?

2023-12-12

Under 2024 går Lipisense® in i kliniska fas II-studier. Stefan Pierrou, projektledningschef för läkemedelsutvecklingen på Lipigon, berättar vad detta innebär och vilka steg som väntar nu.

Lipisense® visar tydlig effekt på kärlsjukdom i djurmodell

2023-09-26

En motsvarighet till Lipisense® för möss minskar effektivt kolesterol- och triglyceridnivåerna i blodet. Detta har visats i en studie av en sjukdomsmodell för åderförkalkning.

Hur fungerar målproteinet i Lipisense®?

2023-05-27

 Professor Sander Kersten, vetenskaplig rådgivare för Lipigon, är en av Europas ledande forskare inom molekylär metabolism. Han undersöker funktionerna av specifika proteiner i kroppens lipidmetabolism. I den här intervjun berättar han om målproteinet ANGPTL4 i antisensläkemedlet Lipisense®, som utvecklas för att behandla förhöjda blodfetter.

"Vår ambition är att bli världsledande inom lipidrelaterade sjukdomar"

2023-04-12

Lipigon är ett projektportföljbolag med flera spännande projekt i pipelinen. Vd Stefan K. Nilsson delar med sig av bolagets styrkor, tillväxtmöjligheter och framtidsutsikter inom läkemedelsutveckling.

ANGPTL4 – ett lovande målprotein för att behandla ARDS

2023-04-04

Lipigons ARDS-läkemedelsutvecklingsprojekt har potential att förbättra överlevnadsgraden för patienter med akut andnödssyndrom. Projektledaren Masoumeh Motamedi beskriver fördelarna med att rikta in sig på proteinet ANGPTL4 och den senaste forskningen inom området.

Triglycerider – de okända blodfetterna

2022-09-30

De flesta känner till att ett högt kolesterolvärde inte är bra. Att det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Inte lika många känner till att den andra typen av ”farliga” blodfetter – triglyceriderna – också behöver hållas i schack. Gunilla Olivencrona, Prof.em. vid Umeå universitet, medgrundare av Lipigon, styrelseledamot och senior konsult förklarar varför

Vad händer i den kliniska prövningen?

2022-05-20

Den sista maj 2022 startade Lipigon den första kliniska studien av Lipisense®, och den första människan någonsin fick läkemedelskandidaten. Stefan Pierrou, projektledningschef för läkemedelsutvecklingen på Lipigon, berättar vad det innebär och vad som händer nu.

Hur arbetar Lipigon?

2021-09-02

Lipigon driver fyra aktiva utvecklingsprojekt och arbetar både med klassiska småmolekyler, genterapi och RNA-läkemedel. ”Vi väljer den metod eller teknologi som passar våra målproteiner bäst och kan därmed tänka och jobba väldigt fritt”, berättar vd och grundare Stefan K. Nilsson och beskriver här de olika tillvägagångssätten närmare.

Vad är lipider?

2021-03-16

Lipider, eller fetter i vardagligt tal, har livsviktiga funktioner i kroppen men i fel mängd och på fel plats kan de orsaka allvarliga sjukdomar.