Triglycerider – de okända blodfetterna

2022-09-30

De flesta känner till att ett högt kolesterolvärde inte är bra. Att det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Inte lika många känner till att den andra typen av ”farliga” blodfetter – triglyceriderna – också behöver hållas i schack. På Lipigon hoppas man kunna rädda liv genom en läkemedelskandidat som sänker just triglyceridernivåerna.

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna bland vuxna och den främsta dödsorsaken både i Sverige och utomlands. En av de viktigaste riskfaktorerna bakom hjärt-kärlsjukdom är höga blodfetter.

  När man pratar om höga blodfetter avser man både kolesterol och triglycerider. De allra flesta känner till kolesterol och har lite koll på det. Men triglyceriderna har hamnat i skymundan, säger Gunilla Olivecrona.

Gunilla Olivecrona, medgrundare av forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolaget Lipigon, har forskat på lipider, blodfetter, i över 45 år. Hon är seniorprofessor vid institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå universitet och en av världens främsta forskare på området.

Lipigon utvecklar sedan några år en läkemedelskandidat som sänker triglyceridnivåerna. Arbetet är baserat på Gunillas och hennes man Thomas Olivecronas forskningsgärning vid Umeå universitet under mer än 45 år.

Den utvalda kandidatsubstansen verkar genom att höja aktiviteten av det enzym som spjälkar triglyceriderna så att de snabbare tas upp från blodbanan. Läkemedelskandidaten Lipisense® gick under våren 2022 in i kliniska prövningar.

Fetter är livsviktiga – men i lagom dos

Vad är då höga blodfetter och varför är det farligt?

Fetter är livsnödvändiga för människan. När vi äter finfördelas fetterna och transporteras ut i blodbanan för att förse kroppens organ och muskler med energi. Fetter bygger också upp celler och en del hormoner.

Men äter man för mycket och rör sig för lite så blir halterna av fetter i blodet för höga. Det kan också ske av genetiska orsaker. Höga blodfetter leder till inlagring av fett i artärerna. Det skapas olösliga ansamlingar, ”plack”, som lägger sig som klumpar och kristaller i blodkärlen.

– Det krävs inte så mycket fantasi för att förstå att placken kan åsamka skador på artärväggen genom att de skapar små sår. När såret läker bildas det ett koagel, det vill säga levrat blod, som kan fara i väg och sätta sig som en propp i hjärta eller lungor. Placken i sig leder också till förträngningar i kärlet, ett sämre blodflöde, som kan ge andfåddhet och hjärtklappning, säger Gunilla Olivecrona.

Överskott blir kvar i blodet

Efter en måltid hamnar fetterna först i blodet och färdas genom blodomloppet till de olika ställen där de ska användas.  Men fetter är inte vattenlösliga så de måste transporteras omgivna av ett proteinskal och kallas då lipoproteiner.

Vi har framför allt två olika sorters fett i blodet, kolesterol och de lite mindre kända triglyceriderna.

Kolesterolets viktigaste uppgifter är att bygga celler och bilda hormoner. I blodet finns kolesterolet förpackat i flera varianter av lipoproteiner: som LDL, det ”onda” kolesterolet som bildas som restprodukt från triglyceridtransporten i blodet, och HDL, det ”goda” kolesterolet som transporterar överskott av kolesterol från resten av kroppen tillbaka till levern.

– Kolesterol finns även i de stora lipoproteiner som transporterar de triglycerider vi får i oss via mat eller som vi själva bildat i levern, säger Gunilla Olivecrona.

Triglyceriderna fungerar som energikälla i kroppen. De tas upp från blodet och används direkt för att ge energi, men de kan också lagras i kroppen som energireserv för att frisättas vid behov.

Men om leveranserna av blodfetter blir för stora kan triglyceriderna inte absorberas och användas i normal takt, utan stannar kvar i blodet vilket leder till höjda triglyceridhalter.

– Det är alltså detta som leder till åderförfettning, också kallat åderförkalkning eller ateroskleros, och hjärt-kärlsjukdom, säger Gunilla Olivecrona.

Ett annat problem med höga nivåer av triglycerider i blodet är att de kan orsaka akut pankreatit, det vill säga akut inflammation i bukspottskörteln. Det är ett tillstånd som är mycket smärtsamt och kan vara livshotande, men som lyckligtvis är ganska ovanligt.

De glömda triglyceriderna

Forskningen har under många år fokuserat på att utveckla kolesterolsänkande läkemedel och det finns i dag effektiva läkemedel, statiner, som blockerar nybildning av kolesterol i kroppen.

Sedan cirka 30 år tillbaka har statiner varit standardbehandlingen vid höga blodfetter. Statinen Lipitor var länge världens mest sålda läkemedel och uppnådde 2006 en toppförsäljning på närmare 13 miljarder USD. Men trots framgången med statiner för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom, finns det fortfarande en stor grupp som lider av kvarvarande sjukdom som delvis beror på förhöjda nivåer av triglycerider och minskade nivåer av HDL.

– Det är faktiskt endast en tredjedel av alla fall av hjärt-kärlsjukdom som förhindras i dag, trots att patienterna ofta har lyckats sänka sina LDL-nivåer så mycket att de inte längre borde utgöra någon risk, säger Gunilla Olivecrona.

Det finns alltså en stor marknad för ett nytt triglyceridsänkande läkemedel.

Vad skulle det innebära om Lipisense® klarar sig hela vägen i mål och fungerar lika bra som ni hoppas?

  Det vore mycket glädjande för oss och det skulle vara fantastiskt för stora patientgrupper. Vi skulle kunna göra det som hela tiden varit vårt mål: att motverka lidande och rädda liv. Till en början inriktar vi oss på mindre, ovanliga sjukdomar, men om allt går bra så är det här ett läkemedel som kan vara till stor hjälp för miljontals människor. Statiner har under lång tid varit de mest använda och sålda läkemedlen i världen. Då förstår man att det handlar om en jättestor marknad.

Läs mer om Lipigons projekt:

P1 Lipisense
P2 Lipodystorfi
P3 Dyslipidemi
P4 CAP

Gunillas tips för att sänka triglyceriderna:

1. Rör på dig! Om man rör sig så använder man musklerna vilka konsumerar energi. Det är ett effektivt sätt rensa blodet från triglycerider.

2. Undvik alkohol. Alkohol ökar triglyceriderna.

3. Ät lagom mycket och undvik övervikt så gott det går. Övervikten är ofta kopplad till förhöjda triglycerider.

4. Ät rätt fett. Triglyceriderna påverkas av typen av och mängden fett i maten. Satsa på omättade fetter från växtriket och från fisk och skaldjur, vilka ökar det goda HDL-kolesterolet. Fetter som innehåller omega-3 kan även sänka triglyceriderna och det onda LDL-kolesterolet. Använd vegetabiliska oljor, som raps- och olivolja och ät mycket avokado, nötter och fet fisk, till exempel lax, makrill och sill.

5. Dra ner på socker och snabba kolhydrater. Det är lätt att få i sig mer kalorier än man gör av med och då riskerar man att bli överviktig. Resultatet kan bli ökade mängder triglycerider i blodet. Ät i stället mer av långsamma kolhydrater som till exempel grovt bröd och havregryn och fiberrika grönsaker som kål och baljväxter.