Investerare

Välkommen till Lipigons sidor för investerare

Här tillhandahåller vi information och material så att du som investerare, aktieägare eller finansiell intressent kan håll dig informerad och uppdaterad om Ligigons arbete och framgångar. Här finns information om betydelsefulla milstolpar, regleringsuppdateringar, viktiga tillkännagivanden, våra finansiella resultat, strategiska mål och operationella prestationer. Här tillkännages också viktiga datum för kommande händelser, såsom resultatredovisningar, investerarkonferenser och andra relevanta evenemang.

Tack för ditt fortsatta stöd och intresse för Lipigon. Tillsammans förlänger vi livet för patienter som lider av sjukdomar kopplade till rubbningar av blodfetterna.

Marknad

Lipigons läkemedelskandidater kan användas inom mångmiljardmarknader.

Till marknad

Rapporter

Kalender

Nyheter

Lipigon som investering

Stora medicinska behov, minskad utvecklingsrisk och hög M&A-aktivitet.

Varför Lipigon?