Pressmeddelanden och nyheter

Artikel om Lipigon i SvD:s Tema Innovation

I den senaste Tema Innovation, en bilaga i Svenska Dagbladet, intervjuas Lipigons vd Stefan K. Nilsson. Han berättar om Lipigons verksamhet och Lipisense, bolaget längst framskridna projekt som går in i klinisk fas under våren.

Läkemedelsutvecklaren Lipigon Pharmaceuticals specialiserar sig på sjukdomar där kroppens förmåga att hantera fetter är störd - ett område där det finns betydande medicinska behov som inte är tillgodosedda.

Lipigon driver för närvarande fyra projekt, varav den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense kommit längst och går in i kliniska fas 1-prövningar under årets andra kvartal.

 "Detta blir vårt första läkemedelsprojekt som når kliniska prövningar så det är en stor milstolpe för oss", säger Stefan K. Nilsson, vd och medgrundare till Lipigon i intervjun i Tema Innovation.

 En stor fördel med Lipisense-projektet är att det endast kommer krävas ett relativt litet kliniskt utvecklingsprogram med uppskattningsvis några hundra patienter för att starta kliniska fas 3-studier.

"Det är kostnadseffektivt och vi kortar vägen till ett potentiellt marknadsgodkännande", säger Stefan K. Nilsson.

 Lipigon kommer dessutom redan i fas I inte bara kunna granska substansen utifrån ett säkerhetsperspektiv utan också utläsa tidiga effektmått - något som vanligen inte görs förrän i fas 2. Det innebär att risken kan minimeras i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Läs hela artikeln här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.