Pressmeddelanden och nyheter

I dag är första dag för handel i Lipigon på Nasdaq First North Growth Market

I dag, den 1 mars 2021, inleds handeln i Lipigon Pharmaceuticals AB:s ("Lipigon" eller "Bolaget") aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Lipigons aktie handlas under kortnamnet "LPGO" med ISIN-kod SE00015382072. Teckningsoption handlas under kortnamnet "LPGO TO1" med ISIN-kod SE0015482765.

Emission inför listning

Inför listningen på Nasdaq First North Growth Market genomförde Lipigon en emission av units som tecknades till cirka 479 procent och som tillförde Bolaget en emissionslikvid om totalt cirka 55 MSEK före emissionskostnader.

Lipigons VD Stefan K. Nilsson kommenterar:

"Det har varit fantastiskt att få uppleva det stora intresset för vår IPO med fler än 9 000 teckningsanmälningar, vilket gör att vi med glädje kan välkomna cirka 2000 aktieägare i Lipigon. Vi ser nu fram emot en god handel i Lipigons aktie i samband med listningen."

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.
E-post: ca@gwkapital.se
Telefon.: 08-503 000 50

För ytterligare information om Lipigon, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.