Pressmeddelanden och nyheter

Lipigon och HitGen når viktig milstolpe i projekt mot blodfettsrubbningar

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") och HitGen Inc. ("HitGen") meddelade i dag att de har identifierat nya småmolekyler som kan bli utgångspunkter för nya läkemedelskandidater mot blodfettsrubbningar och hjärt-kärlsjukdomar.

Småmolekylerna har identifierats med hjälp av HitGens patenterade DEL-screeningsplattform inom ramen för bolagens samarbetsprojekt kring dyslipidemi, allmänna blodfettsrubbningar. DEL-teknologin tillåter screening av tusentals gånger fler substanser jämfört med traditionell höghastighetsscreening.

Småmolekylerna aktiverar lipoproteinlipas (LPL), ett enzym som spelar en central roll i nedbrytningen av fetter i blodet. LPL är ett väl validerat målprotein för lipidrelaterade sjukdomar, det vill säga sjukdomar som beror på störningar i hur fetter hanteras i kroppen - ett område där Lipigon har mer än 50 års forskningserfarenhet. Genom att öka aktiviteten av LPL så sänker man troligtvis triglyceridhalterna och ökar halterna av "det goda" HDL-kolesterolet, vilket minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Småmolekylerna som aktiverar LPL-proteinerna ska användas i utvecklingen av ett oralt läkemedel. Selektiva LPL-bindande småmolekyler finns i dagsläget varken tillgängliga för patienter eller i läkemedelsutveckling mot blodfettsrubbningar.

De identifierade LPL-bindande småmolekylerna kan bli utgångspunkten för att utveckla ett läkemedel mot dyslipidemi, blodfettsrubbningar, som kvarstår efter konventionell behandling med till exempel LDL-kolesterolsänkande statiner mot höga blodfetter. Dyslipidemi är en kraftigt bidragande riskfaktor till hjärt-kärlsjukdom som är den vanligaste dödsorsaken i världen.

"Det här är en viktig milstolpe i vårt samarbete med HitGen. Efter en lyckad screening har vi nu identifierat kemiska utgångspunkter som är lämpliga för vidareutveckling. Även om LPL under flera decennier har varit ett väl validerat målprotein så har det varit ett enormt utmanande mål att aktivera med småmolekyler. Det är en imponerande prestation av vårt kombinerade forskarteam att ha upptäckt substanser för det omvittnat svåra målproteinet LPL. Eftersom detta projekt är ursprunget till Lipigon är det här projektet speciellt för oss alla. I dag är en dag fylld av stolthet", säger vd och medgrundare Stefan K. Nilsson.

"Jag är väldigt glad att se att vårt samarbete med Lipigon når en viktig milstolpe inom det här viktiga behandlingsfältet. Den framgångsrika identifikationen av dessa småmolekyler har ytterligare demonstrerat DEL-plattformens effektivitet när det gäller att upptäcka nya småmolekyler mot en mängd olika målstrukturer. Vi ser fram emot att följa Lipigons ytterligare framsteg. Vi förväntar oss även fler möjligheter till samarbete för att stärka läkemedelsupptäckten inom fler behandlingsfält," säger Dr. Jin Li, styrelseordförande och vd för HitGen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Denna information är sådan information som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2022 kl. 08.30 CET.

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Om HitGen Inc.

HitGen är ett snabbt växande bioteknikbolag med huvudkontor i Chengdu, Kina och dotterbolag i Cambridge, UK och Houston, USA. Bolaget börsnoterades på Shanghai-börsen i april 2020 (688222.SH). HitGen har etablerat en marknadsledande plattform för tidig utveckling av läkemedelskandidater, baserat på så kallade DNA encoded chemical libraries (DELs). HitGen samarbetar med läkemedels-, bioteknik- och kemiföretag i Nordamerika, Europa, Asien, Afrika och Australien för att upptäcka och utveckla nya läkemedel och jordbrukskemikalier.

För mer information, vänligen ring +86-28-85197385, +1-508-840-9646 eller besök www.hitgen.com
Vid mediefrågor: media@hitgen.com
Vid investerarfrågor: investors@hitgen.com
Vid frågor kring affärsutveckling: bd@hitgen.com