Pressmeddelanden och nyheter

Lipigon presenterar på Stockholm Corporate Finance 14:e Life Science Kapitalmarknadsdagar

Lipigon deltar på Stockholm Corporate Finance 14:e Life Science Kapitalmarknadsdagar den 8-9 mars 2022. Vd Stefan K. Nilsson presenterar den 8 mars kl. 10:00 den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

Vd Stefan K Nilsson berättar om Lipigons utveckling, framtidsutsikter och om den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense, bolagets längst framskridna projekt, som förväntas gå in i klinisk fas under 2022.

Lipigon är ett av 16 bolag som medverkar på Stockholm Corporate Finance Life Science Kaptialmarknadsdagar. Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagarna för fjortonde året i rad i samarbete med Financial Hearings och Nyhetsbyrån Direkt.

Eventet kommer att genomföras både på plats och online.

Tid: 8-9 mars, kl. 07:50-12:00
Plats: Wallenbergsalen, Kung Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Stockholm

För anmälan och mer info, läs mer här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.