Pressmeddelanden och nyheter

Lipigon rapporterar ytterligare positiva data från fas I-studie med Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva säkerhetsresultat från fas I-studiens multipla dosering av läkemedelskandidaten Lipisense. Läkemedelskandidaten utvecklas för att behandla personer med kraftigt förhöjda triglyceridnivåer.

Lipisense är en läkemedelskandidat utvecklad för att sänka triglycerider i blodet hos patienter med kraftigt förhöjda nivåer genom att förhindra produktionen av proteinet ANGPTL4 i levern.

De kliniska fas I-studierna startade i maj 2022 och i dag tillkännagav Lipigon ytterligare säkerhetsresultat från MAD-delen (multiple ascending doses, multipla stigande doser) från den pågående studien, vilka visar att läkemedelskandidaten Lipisense har en god säkerhetsprofil. Den aktuella säkerhetsdata som rapporteras inkluderar de avslutade doserna på 6 mg och 12 mg i MAD-grupperna. Baserat på säkerhetskommitténs rekommendationer har Lipigon beslutat att fortsätta med en MAD-grupp om 36 mg. Sammanlagt fyra grupper med 32 personer kan studeras i MAD-kohorterna.

I grupperna med enstaka stigande doser (SAD, single ascending dose) uppvisar prövningsläkemedlet också en gynnsam säkerhetsprofil, vilket har rapporterats om tidigare. I ett tidigare pressmeddelande tillkännagav Lipigon positiva säkerhetsresultat vid dosering om 36 mg i SAD-delen och nu kan bolaget rapportera om liknande säkerhetsresultat vid dosering om 72 mg. Eftersom inga allvarliga biverkningar och endast lindriga reversibla biverkningar relaterade till behandlingen har rapporterats, har bolaget också beslutat att inkludera en dosgrupp om 144 mg i SAD-studien. Denna grupp kommer att testas och analyseras parallellt med de återstående grupperna i MAD-studien.

"Vi är glada att såväl SAD- som MAD-grupperna visar att vår läkemedelskandidat har en god säkerhetsprofil. Detta är en viktig milstolpe i utvecklingen av vår läkemedelskandidat Lipisense. Med de gynnsamma data som vi fått hittills undersöker vi för närvarande alternativen för att avsluta fas I tidigare än planerat utan att göra den sista MAD-kohorten. Detta skulle göra det möjligt för oss att gå vidare med starten av de kliniska fas II-prövningarna. Här ska vi studera Lipisense i de mest relevanta patientgrupperna, vilket är mycket attraktivt ur ett värdeskapande perspektiv", säger vd Stefan K. Nilsson.

Om Lipisense

Läkemedelskandidaten är ett RNA-läkemedel som förhindrar cellerna från att producera det sjukdomsfrämjande målproteinet ANGPTL4 i levern genom att förstöra det proteinkodande RNA:t innan målproteinet har bildats. Genetiska data visar att ANGPTL4 är en oberoende riskfaktor för både hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Denna information är sådan information som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023 kl. 17.00 CET.

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom.
Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.