Pressmeddelanden och nyheter

Lipigon tillsätter ny CFO

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännager i dag utnämningen av Hugo Petit som CFO. Hugo Petit har lång och bred erfarenhet av CFO-befattningar inom life science-sektorn.

Hugo Petit har 18 års erfarenhet från olika CFO-roller inom både noterade och onoterade tillväxtbolag, huvudsakligen inom life science-sektorn. Han kommer närmast från XNK Therapeutics AB. Hugo Petit har en masterexamen i organisations- och beteendevetenskap från nederländska Militärhögskolan i Breda samt en MBA i Executive Management från Uppsala universitet.

Hugo Petit efterträder Michael Owens och tillträder sin nya position omedelbart. Michael Owens, som valt att gå i pension, kommer att finnas tillgänglig för Lipigon under en period för att säkerställa en smidig överlämning.

"Vi är mycket glada över att rekrytera Hugo Petit som CFO. Hans omfattande erfarenhet, strategiska tankesätt och kompetens överensstämmer väl med våra behov när vi fortsätter att stärka Lipigon och går in i nästa fas", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.

"Det är med stor glädje jag tar mig an rollen som CFO på Lipigon, som befinner sig i en mycket spännande fas. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med det innovativa och dynamiska teamet och bidra med min erfarenhet för att fortsätta driva Lipigons utveckling framåt", säger Hugo Petit. 

Lipigon vill också tacka avgående CFO Michael Owens för hans engagemang och betydelsefulla insatser.

"Vi vill tacka Michael Owens för hans betydande insatser som CFO på Lipigon. Hans arbete och expertis har varit av stor betydelse. Vi önskar Michael Owens all framgång och lycka i framtida projekt", säger vd Stefan K. Nilsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Filer för nedladdning