Pressmeddelanden

Lipigon utökar samarbetet med HitGen för att utveckla ytterligare ett nytt läkemedel för lipidsjukdomar

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel för så kallade lipidrelaterade sjukdomar, meddelade i dag att bolaget har utökat samarbetsavtalet med HitGen Inc. ("HitGen"), som är noterat på Shanghai-börsen, med ytterligare ett målprotein. Målsättningen är att gemensamt utveckla en behandling för kardiometabola sjukdomar.

Lipigon och HitGen har sedan maj 2020 haft ett samarbete kring utveckling av molekyler som ökar aktiviteten i enzymet lipoproteinlipas (LPL), med målet att utveckla ett nytt läkemedel för lipidsjukdomar. Nu är det dags att utvidga samarbetet genom att välja ett andra målprotein. Målproteinet har inte tillkännagivits ännu.

Genom att använda HitGens DEL-screeningplattform ska bolagen identifiera nya småmolekyler för läkemedelsutveckling och gemensamt ta fram en läkemedelskandidat. HitGens DEL-teknologi möjliggör screening av tusentals gånger fler substanser än med traditionell höghastighetsscreening. Lipigon kommer att ansvara för den kliniska utvecklingen och utlicensiering av kommersiella rättigheter för läkemedelskandidaterna. Avtalet berättigar HitGen till startavgift och intäktsdelning för alla kandidater som samarbetet resulterar i.

"Vi är djupt imponerade av HitGen-teamets professionalism och hårda arbete med pre-screeningsaktiviteterna i målprotein 1 - LPL. Vi är därför glada över att utöka vårt samarbete till att omfatta ytterligare ett målprotein", säger Dr. Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon. "Målprotein 2 är lika spännande som LPL och har en lika stark genetisk och klinisk validering. HitGens världsledande screeningplattform kommer att ge oss goda möjligheter att hitta relevanta utgångspunkter för läkemedelsutveckling."

"HitGen är fast besluten att hjälpa biologiska expertföretag som Lipigon att hitta nya småmolekylprojekt där traditionell screening inte har lyckats. Vi har en god historik av att lyckas med svåra målproteiner och med Lipigons insatser hoppas vi hitta bra huvudkandidater", säger Dr. Jin Li, styrelseordförande och vd för HitGen.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Denna information är sådan information som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 kl. 13.00 CET.

Om Lipigon

Lipigon utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Om HitGen Inc.

HitGen är ett snabbt växande bioteknikbolag med huvudkontor i Chengdu, Kina och dotterbolag i Cambridge, UK och Houston, USA. Bolaget börsnoterades på Shanghai-börsen i april 2020 (688222.SH). HitGen har etablerat en marknadsledande plattform för tidig utveckling av läkemedelskandidater, baserat på så kallade DNA encoded chemical libraries (DELs). HitGen samarbetar med läkemedels-, bioteknik- och kemiföretag i Nordamerika, Europa, Asien, Afrika och Australien för att upptäcka och utveckla nya läkemedel och jordbrukskemikalier.

För mer information, vänligen ring +86-28-85197385, +1-508-840-9646 eller besök www.hitgen.com

Vid mediefrågor: media@hitgen.com

Vid investerarfrågor: investors@hitgen.com

Vid frågor kring affärsutveckling: bd@hitgen.com

2023-04-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

2023-04-19

Måndagen den 24 april 2023 är sista dagen för teckning i Lipigon Pharmaceuticals AB:s ("Lipigon" eller "Bolaget") pågående företrädesemission av units om cirka 35,4 MSEK ("Företrädesemissionen"). Notera att vissa banker och förvaltare har sista dag för teckning ett tidigare datum. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning. Sista dag för handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market är i dag den 19 april 2023. 

2023-04-17

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") kan i dag meddela att personer i styrelsen, ledningsgruppen samt medgrundare har tecknat units om cirka 835 000 SEK i den pågående företrädesemissionen ("Företrädesemissionen") i enlighet med prospektet. Stefan K. Nilsson (VD), Lars Öhman (styrelseordförande), Jessica Martinsson (styrelseledamot), Eva Pinotti Lindqvist (styrelseledamot), Stefan Pierrou (utvecklingschef), Johannes Hulthe (styrelseledamot), Urban Paulsson (styrelseledamot), Gunilla Olivecrona (styrelseledamot) och Mikael Elofsson (medgrundare) har tecknat units med stöd av uniträtter motsvarande totalt cirka 808 500 SEK. Därutöver har Stefan Pierrou (utvecklingschef) tecknat units utan stöd av uniträtter motsvarande totalt cirka 26 500 SEK. Därtill har Stefan K. Nilsson (VD), utöver sitt åtagande i enlighet med prospektet, tecknat ytterligare units för ytterligare cirka 36 500 SEK i Företrädesemissionen.

2023-04-13

Lipigon är inbjudna att delta med gästföreläsning på Unga aktiesparares årskonvent i Härnösand den 15-16 april.

2023-04-12

Lipigon är en ledande aktör inom lipidforskning och utvecklar innovativa läkemedelsprojekt för att bekämpa fettrelaterade sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och metabola störningar. Som ett projektportföljbolag har de flera spännande projekt i pipelinen och genomför för närvarande en emission för att fortsätta sin framgångsrika utveckling. I en intervju berättar Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon, om bolagets styrkor, tillväxtmöjligheter och syn på läkemedelsutveckling.

2023-04-06

Biostock har intervjuat Lipigons vd Stefan K. Nilsson om utvecklingen i bolagets huvudprojekt i samband med företrädesemissionen som just har öppnat för teckning.

2023-04-05
Regulatorisk

I dag, den 5 april 2023, inleds teckningsperioden i Lipigon Pharmaceuticals AB:s (''Lipigon" eller ''Bolaget'') företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 samt teckningsoptioner av serie TO3. Styrelsen i Bolaget beslutade om emissionen den 28 februari 2023 under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, som sedermera godkändes av en extra bolagsstämma den 30 mars 2023 ("Företrädesemissionen"). Även allmänheten har nu möjlighet att anmäla intresse att teckna units.

2023-04-04

ARDS, eller akut andnödssyndrom, är en allvarlig sjukdom som drabbar miljontals människor över hela världen. Tillståndet kan vara livshotande och i dag finns det endast begränsade behandlingsalternativ utöver vård i respirator. Lipigon fokuserar på att hitta nya behandlingsmetoder för att behandla ARDS och förbättra överlevnadsgraden för patienterna.

I den här intervjun berättar Masoumeh Motamedi, senior forskare vid Lipigon och projektledare för bolagets ARDS-läkemedelsutvecklingsprojekt, om hur det lovande projektet utvecklas. Hon presenterar den senaste forskningen inom området och lyfter fördelarna med att rikta in sig på proteinet ANGPTL4.

2023-04-04

ARDS is a serious and often fatal condition affecting millions of people worldwide. At Lipigon Pharmaceuticals, we are dedicated to pioneering a groundbreaking approach to treating this life-threatening disease. In this interview, Masoumeh Motamedi, Senior Research Scientist at Lipigon and the project leader of our ARDS drug development project provides valuable insights into the current status of the project. She also discusses the latest research in the field and highlights the potential advantages of targeting the protein ANGPTL4 in our innovative therapy.

2023-03-30
Regulatorisk

Styrelsen i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") publicerar idag den 30 mars 2023 ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 samt teckningsoptioner av serie TO3 som beslutades av en extra bolagsstämma idag ("Företrädesemissionen"). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2023-03-30
Regulatorisk

Idag, den 30 mars 2023, hölls extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Bolaget"). Extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

<<
1
2
3
...
15
>>

Nyheter

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...

17 maj, 2023, Pressmeddelande

Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...