Pressmeddelanden och nyheter

Lipigon utser Jessica Martinsson till ny styrelseledamot

Vid årsstämman den 26 maj 2021 valdes Jessica Martinsson till ny styrelseledamot i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"). Jessica Martinsson har en lång och gedigen erfarenhet av utveckling och kommersialisering av läkemedel, bland annat från Sprint Bioscience. Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar som orsakas av störningar i kroppens fettomsättning.

Jessica Martinsson är utbildad läkemedelskemist med över 25 års erfarenhet från läkemedelsbranschen. Hon är medgrundare och operativ chef för Sprint Bioscience, som bedriver preklinisk läkemedelsutveckling inom onkologi och som framgångsrikt ingått tre stora licensavtal. Tidigare har Jessica arbetat med industriell läkemedelsutveckling på Pharmacia och Biovitrum och har även erfarenhet från en mängd terapiområden som metabola syndromet, inflammation och cancer.

"Jessicas omfattande erfarenhet från läkemedelssektorn och Big Pharma i kombination med en bred kunskap om läkemedelsutveckling kompletterar och stärker styrelsen i Lipigon på ett utmärkt sätt. Jag är mycket glad att få välkomna en så erfaren och kompetent person som Jessica till styrelsen", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.

"Att få vara involverad i utvecklingen av Lipigon är oerhört inspirerande. Jag ser fram emot att få bidra med min erfarenhet av projektförsäljning och hur man bygger en affärsfokuserad forskningsportfölj", säger Jessica Martinsson.

För ytterligare information om Lipigon, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.