Pressmeddelanden

LIPIGON WELCOMES NEW INVESTORS AND PARTNERS

Lipigon is happy to announce 3 new major partners investing in the company. Umeå based Fort Knox Förvaltning AB (Owner of Balticgruppen) and Partnerinvest Övre Norrland AB together with Antaros Medical AB in Gothenburg have entered as new shareholders. The investments allow for Lipigon to expand within present programs and to evaluate novel targets.

"We are very pleased to announce 3 new partners as stakeholders in Lipigon. With these new investors, we are getting the necessary long-term commitment that we need to grow and build a sustainable research based company. Fort Knox and Partnerinvest are experienced life science investors with the necessary financial means to support present and future capital needs. We are also bringing an excellent collaboration partner on board that compliment us very well. Antaros Medical is perfectly situated to support us when our programs reach clinical phases through their expertise in medical imaging and drug development." says co-founder and CEO Stefan K Nilsson. "There is a lot of excitement in the company. We have a very interesting year coming up and high expectations for the future."

The excitement is shared by the new investors;

"We feel proud to welcome Lipigon to the Fort Knox family, and look forward to be a part of Lipigon's journey" said Markus Olsson, CEO, Fort Knox.

Investment manager at Partnerinvest Mattias Eriksson fills in;

"Lipigon has leading knowledge within the area of metabolism and we see a great potential in the company. We are also very pleased to do this investment together with Fort Knox and Antaros." says Eriksson.

Antaros Medical's CEO, Johannes Hulthe, points out the synergy effects;

"We believe there are several synergy effects between the strong metabolic research focus in Lipigon and the experience Antaros Medical brings in terms of drug development as well as imaging methodologies to explore early efficacy signals in humans. We are proud to be part of the exciting journey that lies ahead", says Hulthe.

About Lipigon

Lipigon is a spin out from Umeå University in Sweden. The company was founded by leading scientists in the field of cellular lipid transport. Lipigon is currently focusing on the discovery and development of novel treatments for dyslipidemia and metabolic diseases. Learn more at: www.lipigon.se

For further information, please contact:
Stefan K. Nilsson, CEO, Lipigon Pharmaceuticals
e-mail: stefan@lipigon.se
Tel: +46 70 578 176

About Partnerinvest

Partnerinvest invests in potential growth companies in Norrbotten and Västerbotten. Partnerinvest started the business in 2010 by initiative of ALMI Invest AB and Norrlandsfonden. 50 % of the capital in the first fund (179 Mkr) came from the EU structural funds and the other 50% from the County Administrative Boards of Norrbotten and Västerbotten, Region Västerbotten and the owners ALMI Invest AB and Norrlandsfonden. Late in 2015 the second fund (160Mkr) became active. With the exception for the County Administrative Board of Västerbotten, the second fund has the same financers as the first fund. Learn more at: www.partnerinvestnorr.se.

For further information, please contact:
Mattias Eriksson, Investment Manager at Partnerinvest Övre Norrland AB,
mattias@partnerinvestnorr.se

About Fort Knox

Fort Knox is not only a company with a focus on asset management. We are an entrepreneurial company that invests in companies with ideas that can grow. Fort Knox is a company that believes in Umeå.

About Antaros Medical

Antaros Medical is an R&D company within the Life Science area. The company is pioneering new frontiers in innovative PET and MR imaging methods, leading to improved, evidence-based decision making in clinical drug development. The company is specialized in cardio-metabolic diseases and oncology. Antaros Medical has a global network of customer including both big and small drug developing companies. Learn more at: www.antarosmedical.com

For further information, please contact:
Johannes Hulthe, CEO,
johannes.hulthe@antarosmedical.com

2021-04-30
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB publicerar bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

2021-04-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2021 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

2021-03-17

Lipider, eller fetter i vardagligt tal, har en livsviktiga funktioner i kroppen men i fel mängd och på fel plats kan de orsaka allvarliga sjukdomar. Lär dig mer om blodfetter och blodfettsrubbningar med läkemedelsbolaget Lipigon.

I en artikelserie möter vi några av Lipigons nyckelpersoner som berättar om arbetet med att utveckla läkemedel för sjukdomar som orsakas av störningar i fettomsättningen. Först ut är Gunilla Olivecrona, medgrundare och seniorprofessor vid Umeå universitet, som tar oss med in i lipidernas värld och förklarar allt vi behöver veta om lipider.

Artikeln finns också att läsa här.

2021-03-10
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel för så kallade lipidrelaterade sjukdomar, meddelade i dag att bolaget har utökat samarbetsavtalet med HitGen Inc. ("HitGen"), som är noterat på Shanghai-börsen, med ytterligare ett målprotein. Målsättningen är att gemensamt utveckla en behandling för kardiometabola sjukdomar.

2021-03-10
Regulatory

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), developer of therapeutics for lipid-related diseases, today announced that the company has expanded its agreement with the Shanghai STAR listed company HitGen Inc. ("HitGen") to include a second novel target protein. With joint efforts, the aim is to develop a treatment for cardiometabolic disease.

2021-03-04

Stefan K. Nilsson, VD för nyligen börsintroducerade Lipigon kommer att presentera bolaget på Aktieportföljen Live på onsdag den 10 mars klockan 20.30-20.55. Eventet genomförs digitalt. Varmt välkommen.

2021-03-01
Regulatorisk

I dag, den 1 mars 2021, inleds handeln i Lipigon Pharmaceuticals AB:s ("Lipigon" eller "Bolaget") aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Lipigons aktie handlas under kortnamnet "LPGO" med ISIN-kod SE00015382072. Teckningsoption handlas under kortnamnet "LPGO TO1" med ISIN-kod SE0015482765.

2021-02-25

Pressmeddelande publicerat kl. 09:57 i dag den 25 januari 2021 innehöll fel kortnamn för teckningsoptionen. Korrekt kortnamn ska vara "LPGO TO1", vilket har justerats i pressmeddelandet som återfinns i sin helhet nedan.

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit sedvanligt villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är måndag den 1 mars 2021.

2021-02-25

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit sedvanligt villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är måndag den 1 mars 2021.

2021-02-15

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

1
2
3
4
5

Nyheter

30 april, 2021, Pressmeddelande

Lipigon publicerar årsredovisning för 2020

Lipigon Pharmaceuticals AB publicerar bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

26 april, 2021, Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till årsstäm...

17 mars, 2021, Pressmeddelande

Vad är lipider och varför spelar de en sådan viktig roll för hälsan?

Lipider, eller fetter i vardagligt tal, har en livsviktiga funktioner i kroppen men i fel mängd och ...