Pressmeddelanden

LIPIGON WELCOMES NEW INVESTORS AND PARTNERS

Lipigon is happy to announce 3 new major partners investing in the company. Umeå based Fort Knox Förvaltning AB (Owner of Balticgruppen) and Partnerinvest Övre Norrland AB together with Antaros Medical AB in Gothenburg have entered as new shareholders. The investments allow for Lipigon to expand within present programs and to evaluate novel targets.

"We are very pleased to announce 3 new partners as stakeholders in Lipigon. With these new investors, we are getting the necessary long-term commitment that we need to grow and build a sustainable research based company. Fort Knox and Partnerinvest are experienced life science investors with the necessary financial means to support present and future capital needs. We are also bringing an excellent collaboration partner on board that compliment us very well. Antaros Medical is perfectly situated to support us when our programs reach clinical phases through their expertise in medical imaging and drug development." says co-founder and CEO Stefan K Nilsson. "There is a lot of excitement in the company. We have a very interesting year coming up and high expectations for the future."

The excitement is shared by the new investors;

"We feel proud to welcome Lipigon to the Fort Knox family, and look forward to be a part of Lipigon's journey" said Markus Olsson, CEO, Fort Knox.

Investment manager at Partnerinvest Mattias Eriksson fills in;

"Lipigon has leading knowledge within the area of metabolism and we see a great potential in the company. We are also very pleased to do this investment together with Fort Knox and Antaros." says Eriksson.

Antaros Medical's CEO, Johannes Hulthe, points out the synergy effects;

"We believe there are several synergy effects between the strong metabolic research focus in Lipigon and the experience Antaros Medical brings in terms of drug development as well as imaging methodologies to explore early efficacy signals in humans. We are proud to be part of the exciting journey that lies ahead", says Hulthe.

About Lipigon

Lipigon is a spin out from Umeå University in Sweden. The company was founded by leading scientists in the field of cellular lipid transport. Lipigon is currently focusing on the discovery and development of novel treatments for dyslipidemia and metabolic diseases. Learn more at: www.lipigon.se

For further information, please contact:
Stefan K. Nilsson, CEO, Lipigon Pharmaceuticals
e-mail: stefan@lipigon.se
Tel: +46 70 578 176

About Partnerinvest

Partnerinvest invests in potential growth companies in Norrbotten and Västerbotten. Partnerinvest started the business in 2010 by initiative of ALMI Invest AB and Norrlandsfonden. 50 % of the capital in the first fund (179 Mkr) came from the EU structural funds and the other 50% from the County Administrative Boards of Norrbotten and Västerbotten, Region Västerbotten and the owners ALMI Invest AB and Norrlandsfonden. Late in 2015 the second fund (160Mkr) became active. With the exception for the County Administrative Board of Västerbotten, the second fund has the same financers as the first fund. Learn more at: www.partnerinvestnorr.se.

For further information, please contact:
Mattias Eriksson, Investment Manager at Partnerinvest Övre Norrland AB,
mattias@partnerinvestnorr.se

About Fort Knox

Fort Knox is not only a company with a focus on asset management. We are an entrepreneurial company that invests in companies with ideas that can grow. Fort Knox is a company that believes in Umeå.

About Antaros Medical

Antaros Medical is an R&D company within the Life Science area. The company is pioneering new frontiers in innovative PET and MR imaging methods, leading to improved, evidence-based decision making in clinical drug development. The company is specialized in cardio-metabolic diseases and oncology. Antaros Medical has a global network of customer including both big and small drug developing companies. Learn more at: www.antarosmedical.com

For further information, please contact:
Johannes Hulthe, CEO,
johannes.hulthe@antarosmedical.com

2021-11-24
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2021. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, lipigon.se. Nedan följer en sammanfattning.

2021-11-04

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av störningar i kroppens förmåga att hantera fetter, tillkännager i dag att bolaget ingått partnerskap med 5Prime Sciences ("5Prime"). Samarbetet syftar till att accelerera utvecklingsarbetet inför de kliniska prövningarna med huvudkandidaten Lipisense. Genom att använda avancerade genetiska verktyg och storskaliga samlingar av patientkohorter med miljarder datapunkter kommer 5Prime bland annat att undersöka vilka patientgrupper som kommer att dra mest nytta av en hämning av målproteinet ANGPTL4. Partnerskapet innebär att 5Prime blir Lipigons inhouse-team för humangenetik.

2021-11-04

This is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), developer of therapeutics for lipid-related diseases, today announced a partnership with 5Prime Sciences ("5Prime") to accelerate the development of the lipid-lowering drug candidate Lipisense for upcoming clinical trials. By utilizing advanced genetic tools and large-scale collections of patient cohorts, providing billions of data points, 5Prime will, among other things, investigate which patient groups will benefit the most from ANGPTL4 inhibition. By partnering, 5Prime will become Lipigon's in-house human genetics team.

2021-10-11

I en intervju i samband med Lipigons presentation på Umeå på börsen berättar vd Stefan K. Nilsson om de senaste studieresultaten i huvudprojektet Lipisense, betydelsen av tidiga effektmått och de speciella egenskaperna med RNA-läkemedel.

2021-09-29

Umeåbaserade Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") deltar i dag på eventet Umeå på börsen. Vd Stefan K. Nilsson berättar om utvecklingen av nya läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar.

2021-09-27

Umeåbaserade Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") kommer att delta på eventet Umeå på börsen onsdagen den 29 september. Vd Stefan K. Nilsson berättar om utvecklingen av nya läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar.

2021-09-23

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar nya behandlingar mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar, presenterade i går läkemedelskandidaten Lipisense vid industrikonferensen TIDES USA i Boston. Konferensen är känd som den främsta inom läkemedelsfälten oligonukleotider, peptider, mRNA och geneditering.

2021-09-14

Lipigon följer tidsplanen inför kommande kliniska studier med den första säkerhetsstudien nu avklarad. Analysguiden är positiva i en uppdaterad analys av bolaget och ser ett motiverat värde om 16-17 kronor per aktie.

2021-09-13

Umeåbaserade Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") kommer att delta på eventet Umeå på börsen onsdagen den 29 september. Vd Stefan K. Nilsson berättar om utvecklingen av nya läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar.

2021-09-10
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar nya behandlingar mot förhöjda blodfetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar, rapporterar i dag att man slutfört den första av tre prekliniska säkerhetsstudier för läkemedelskandidaten Lipisense. Studien som i första hand är förberedande inför kommande, längre studier visade att Lipisense kan ges i höga doser utan att oönskade biverkningar observerades. Utöver detta visade studien att Lipisense effektivt sänkte nivåerna av blodfettet triglycerid.

2021-09-10
Regulatorisk

This is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), a biotech company developing therapeutics for lipid-related diseases, today announced the completion of the first of three preclinical safety studies for the drug candidate Lipisense. The study, which is primarily preparatory for future, longer studies, showed that Lipisense can be given in high doses with no undesirable side effects observed. In addition, the study showed that Lipisense effectively lowered blood triglyceride levels.

1
2
...
7
>>

Nyheter

24 november, 2021, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport januari-september 2021

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 ...

4 november, 2021, Pressmeddelande

Lipigon och 5Prime Sciences ingår partnerskap för att optimera kommande kliniska prövningar

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av störningar...

4 november, 2021, Pressmeddelande

Lipigon and 5Prime Sciences enter partnership to optimize coming clinical trials

This is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish origin...

11 oktober, 2021, Pressmeddelande

Effektmått redan i tidig fas - Lipigons vd intervjuas om flaggskeppet Lipisense

I en intervju i samband med Lipigons presentation på Umeå på börsen berättar vd Stefan K. Nilsson om...