Pressmeddelanden

LIPIGON WELCOMES NEW INVESTORS AND PARTNERS

Lipigon is happy to announce 3 new major partners investing in the company. Umeå based Fort Knox Förvaltning AB (Owner of Balticgruppen) and Partnerinvest Övre Norrland AB together with Antaros Medical AB in Gothenburg have entered as new shareholders. The investments allow for Lipigon to expand within present programs and to evaluate novel targets.

"We are very pleased to announce 3 new partners as stakeholders in Lipigon. With these new investors, we are getting the necessary long-term commitment that we need to grow and build a sustainable research based company. Fort Knox and Partnerinvest are experienced life science investors with the necessary financial means to support present and future capital needs. We are also bringing an excellent collaboration partner on board that compliment us very well. Antaros Medical is perfectly situated to support us when our programs reach clinical phases through their expertise in medical imaging and drug development." says co-founder and CEO Stefan K Nilsson. "There is a lot of excitement in the company. We have a very interesting year coming up and high expectations for the future."

The excitement is shared by the new investors;

"We feel proud to welcome Lipigon to the Fort Knox family, and look forward to be a part of Lipigon's journey" said Markus Olsson, CEO, Fort Knox.

Investment manager at Partnerinvest Mattias Eriksson fills in;

"Lipigon has leading knowledge within the area of metabolism and we see a great potential in the company. We are also very pleased to do this investment together with Fort Knox and Antaros." says Eriksson.

Antaros Medical's CEO, Johannes Hulthe, points out the synergy effects;

"We believe there are several synergy effects between the strong metabolic research focus in Lipigon and the experience Antaros Medical brings in terms of drug development as well as imaging methodologies to explore early efficacy signals in humans. We are proud to be part of the exciting journey that lies ahead", says Hulthe.

About Lipigon

Lipigon is a spin out from Umeå University in Sweden. The company was founded by leading scientists in the field of cellular lipid transport. Lipigon is currently focusing on the discovery and development of novel treatments for dyslipidemia and metabolic diseases. Learn more at: www.lipigon.se

For further information, please contact:
Stefan K. Nilsson, CEO, Lipigon Pharmaceuticals
e-mail: stefan@lipigon.se
Tel: +46 70 578 176

About Partnerinvest

Partnerinvest invests in potential growth companies in Norrbotten and Västerbotten. Partnerinvest started the business in 2010 by initiative of ALMI Invest AB and Norrlandsfonden. 50 % of the capital in the first fund (179 Mkr) came from the EU structural funds and the other 50% from the County Administrative Boards of Norrbotten and Västerbotten, Region Västerbotten and the owners ALMI Invest AB and Norrlandsfonden. Late in 2015 the second fund (160Mkr) became active. With the exception for the County Administrative Board of Västerbotten, the second fund has the same financers as the first fund. Learn more at: www.partnerinvestnorr.se.

For further information, please contact:
Mattias Eriksson, Investment Manager at Partnerinvest Övre Norrland AB,
mattias@partnerinvestnorr.se

About Fort Knox

Fort Knox is not only a company with a focus on asset management. We are an entrepreneurial company that invests in companies with ideas that can grow. Fort Knox is a company that believes in Umeå.

About Antaros Medical

Antaros Medical is an R&D company within the Life Science area. The company is pioneering new frontiers in innovative PET and MR imaging methods, leading to improved, evidence-based decision making in clinical drug development. The company is specialized in cardio-metabolic diseases and oncology. Antaros Medical has a global network of customer including both big and small drug developing companies. Learn more at: www.antarosmedical.com

For further information, please contact:
Johannes Hulthe, CEO,
johannes.hulthe@antarosmedical.com

2020-09-22

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), tillkännager att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med två akademiska institut för att studera bolagets läkemedelskandidat för akut andnödssyndrom som t. ex. kan uppstå till följd av lunginflammation vid covid-19 eller influensa. Avtalet har ingåtts med The Academic Respiratory Initiative for Pulmonary Health (TARIPH) vid Nanyang Technological University, Singapore och Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences.

2020-08-25

Lipigon Pharmaceutical AB ("Lipigon") meddelar att läkemedelskandidat inom lipodystrofi som utvecklas i samarbete med CombiGene AB ("CombiGene") leder till ny patentansökan. Ansökan har lämnats in vid Storbritanniens patentverk och omfattar de vektorer (virus) som utvecklas inom ramen för projektet. Inlämnandet av ansökan ger en milstolpsbetalning till Lipigon i form av aktier i CombiGene till ett marknadsvärde motsvarande ca. 1,5 miljoner kronor.

2020-06-30

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") har framgångsrikt avslutat en
nyemission av aktier som tillför bolaget närmare 16,7 miljoner kronor. Kapitalet
ska primärt användas för att ta bolagets huvudprogram mot kliniska studier.

2020-05-14

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot
sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, tillkännager
idag att bolaget har ingått ett avtal med HitGen Inc. ("HitGen") som är noterat
på Shanghai-börsen. Bolagen kommer tillsammans att bedriva forskning för att
identifiera och utveckla läkemedelskandidater som påverkar enzymet LPL som
ansvarar för nedbrytning av blodfetter. Målet är att utveckla behandlingar av
hjärt-sjukdom och andra fettrelaterade sjukdomar.

2020-03-23

Lipigon Pharmaceuticals ("Lipigon") tillkännagav idag att bolaget har förvärvat en RNA-läkemedelskandidat baserad på antisens-teknologin som tagits fram med Secarna Pharmceuticals ("Secarna") inom ramen för ett tidigare forskningssamarbete. Lipgion kommer att bedriva fortsatt forskning och utveckling av de förvärvade tillgångarna som inriktar sig på ANGPTL, en genfamilj som bland annat står för reglering av blodfetter. Secarna kommer att erhålla marknadsmässiga betalningar för transaktionen. Parterna har valt att inte offentliggöra närmare detaljer om ersättningen.

2019-10-10

Lipigon Pharmaceuticals ("Lipigon") tillkännager att bolaget har ingått ett avtal om samarbete och utlicensiering med CombiGene AB (publ) ("CombiGene") avseende utveckling av en avancerad genterapi för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi. Lipigon och CombiGene kommer inom ramen för avtalet att samarbeta under projektets tidiga utvecklingsfaser.

2017-12-09

Lipigons VD Dr. Stefan K Nilsson väljs in i The European Lipoprotein Club (ELC), det äldsta och mest aktiva europeiska nätverket inom lipidfältet. ELC etablerades 1977 för att främja samarbete och utbyte av idéer inom grundforskning och klinisk forskning på lipoproteiner (blodfettskomplex).

2017-10-10

Lipigon Pharmaceuticals ("Lipigon") tillkännagav idag att bolaget har tecknat avtal avseende validering av målprotein för läkemedelsutveckling med Secarna Pharmaceuticals ("Secarna") som är specialiserat på RNA-behandlingar genom s.k. antisens-teknologi. Målet är att tillsammans utveckla ett läkemedel som är best-in-class för behandling av allvarliga former av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) och närliggande sjukdomar.

1
2
3
4
5

Nyheter

7 juni, 2021, Pressmeddelande

Lipigon and HitGen achieve milestone in dyslipidemia project collaboration

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), developer of therapeutics for lipid-related diseases, today ...

7 juni, 2021, Pressmeddelande

Lipigon och HitGen når milstolpe i samarbetsprojekt kring blodfettsrubbningar

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...

1 juni, 2021, Pressmeddelande

Lipigon utser Jessica Martinsson till ny styrelseledamot

Vid årsstämman den 26 maj 2021 valdes Jessica Martinsson till ny styrelseledamot i Lipigon Pharmaceu...