Pressmeddelanden och nyheter

Lipigons vd om emissionen och den nystartade fas I-studien

Lipigon beslutade i maj om en nyemission av aktier om drygt 21 MSEK med företrädesrätt för Lipigons aktieägare. Vd Stefan K. Nilsson har intervjuats i flera kanaler om bolaget, det nya läget och vad emissionslikviden kommer att användas till.

Det råder full aktivitet på lipidforskningsbolaget Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"). I början av maj meddelade bolaget att de beslutat om en nyemission av aktier om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Lipigons aktieägare. Strax därpå gavs läkemedelskandidaten Lipisense för första gången till människa inom ramen för fas I-studien.

Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon, har gjort flera intervjuer om den pågående företrädesemissionen och hur emissionslikviden ska användas, samt om fas I-studien av läkemedelskandidaten Lipisense. Här följer ett urval:

Intervju i Direkt Studios

Om nyemissionen: "Det handlar om att slutföra fas I-studien i vårt flaggskeppsprogram och även förbereda och planera fas II."

Intervju i Stockpicker

Om framtiden: "Vi har även en enorm potentiell marknad med ett konstant stort behov. Dessutom har vi en attraktiv klinisk utveckling med tidiga effektmått och relativt små kliniska studier som möjliggör snabb intäktsgenerering."

Presentation Redeye Growth Day

Om fas I-studien: "A phase I study is normally a safety and tolerability study. However, the compound and the biology behind what we want to effect also allow us to have good hopes for efficacy readouts in our phase I study."

("En fas I-studie är normalt en studie av säkerhet och tolerabilitet. Men i vårt fall gör substansen och biologin bakom det vi vill påverka att vi också har goda förhoppningar att kunna utläsa effektivitetsmått redan i fas I.")

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.