Pressmeddelanden och nyheter

Stort intresse för Lipigon på konferenser och mässor

Lipigons första kliniska studie i full gång och parallellt pågår ett intensivt nätverkande på branschmässor och vetenskapliga konferenser både i Sverige och utomlands.  "Vi märker ett stort intresse för både oss och Lipisense just nu", säger vd Stefan k. Nilsson, nyss hemkommen från BIO-Europe i Tyskland.

I maj startade Lipgon sin kliniska studie av läkemedelskandidaten Lipisense och i oktober kunde positiva resultat från SAD-delen meddelas. Lipisense är ett RNA-läkemedel som är framtaget för att sänka blodfettet triglycerider hos patienter med kraftigt förhöjda nivåer genom att förhindra produktionen av proteinet ANGPTL4.

Den pågående fas I-studien har resulterat i en ökad uppmärksamhet både inom industri och akademi.

" Vi märker ett ökande intresse för Lipisense nu när vi börjat rapportera data från den pågående kliniska studien. Jag är just hemkommen från BIO-Europe i Leipzig i Tyskland, den största partneringkonferensen inom life science i Europa. Många läkemedelsbolag ville träffa oss och därefter fortsätta diskutera Lipisense på en nivå som indikerar genuint intresse", säger Stefan K. Nilsson.

Tidigare i år har både Lipigon och dess akademiska samarbetspartners deltagit och presenterat data på bland annat Nordic Life Science Days i Malmö, EAS Congress (European Atherosclerosis Society) i Milano, Italien och ELC (The European Lipoprotein Club) Scientific Meeting i Tutzing, Tyskland.

"Att medverka på konferenser och mässor är en viktig del av vår verksamhet - det är värdefulla forum för att skapa långsiktiga relationer och bygga upp intresset för våra program. Genom presentationer på vetenskapliga möten når vi ut till key opinion leaders och vetenskapliga scouter från läkemedelsföretagen. Dessa två grupper är ofta nyckeln till att skapa intresse

för ett nytt läkemedelsprojekt som är first-in-class.", säger Stefan K. Nilsson.

Den 17 november får även investerare chans att lyssna och ställa frågor till Lipigon vid Umeå på börsen, ett investerarevent som Lipigon är med och arrangerar. Eventet går av stapeln kl. 17.30 på REX, Rådhustorget i Umeå, och det går även att delta digitalt. Följ länken för att registrera dig för deltagande.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Filer för nedladdning