Pressmeddelanden och nyheter

Valberedningen utsedd inför Lipigon Pharmaceuticals årsstämma 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB meddelar härmed att valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts.

Valberedningen består av:                 

Mattias Eriksson, Partnerinvest Övre Norrland AB samt mandat från Fort Knox Förvaltning AB
Fredrik Lindgren, Magbaleo AB
Urban Paulsson, Nylof Holding AB
Lars Öhman, styrelseordförande i Lipigon Pharmaceuticals samt styrelseledamot i Kubator Therapeutics AB 

Valberedningen har utsetts enligt samma riktlinjer som fastlades inför årsstämman 2022.

Valberedningen representerar per den 31 december 2022 tillsammans 19,16 procent av aktierna i Lipigon. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer valberedningen enligt svensk kod för bolagsstyrning och instruktioner i bolagsordningen.

Årsstämman i Lipigon Pharmaceuticals kommer att hållas den 25 maj 2023.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens ordförande, Mattias Eriksson, via e-post till mattias@partnerinvestnorr.se, eller per telefon 0705-39 39 98. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 mars 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.